Úřední deska

Oznámení

27. 2. 2018

Řád vysokoškolské koleje UP

23. 2. 2018

Akademický senát Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci na jednání dne 22. 2. 2018 vyhlásil volby do AS FZV UP.

20. 2. 2018

Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Vnitřní norma

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Vyhodnocení uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky 
(pouze bakalářské studijní obory v prezenční formě studia)

Statistické vyhodnocení přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky.

Vyhodnocení uchazečů, kterým bylo prominuto 1. kolo přijímací zkoušky 

Vyhodnocení přijímací zkoušky - navazující magisterské studium Fyzioterapie

  • 1. kolo - písemný test (výsledky)
  • 2. kolo - harmonogram přijímací zkoušky
  • 2. kolo - konečné výsledky

Vyhodnocení přijímací zkoušky - bakalářské studium Zdravotnický záchranář

  • 1. kolo - písemný test (výsledky)
  • 2. kolo - harmonogram přijímací zkoušky
  • 2. kolo - konečné výsledky

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vědecká rada

Archiv úřední desky