Úřední deska

Oznámení

28. 2. 2024

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci konaných v roce 2024. Kandidátní listina

19. 2. 2024

Akademický senát Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje v souladu s čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci do Akademického senátu Fakulty...

26. 4. 2023

Zveřejnění jednotlivých kandidátů z řad akademických pracovníků a studentů Fakulty zdravotnických věd pro volby do AS UP na funkční období 2023–2026. Samotné volby nás čekají pouze v online podobě v termínu od 3. do 11. května...

13. 1. 2022

Dnem 14. ledna 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP: R-B-19/19-N04 – Cestovní náhrady – Novela č. 4 Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-19-N04.pdf

24. 1. 2020

Dnem 27. 1. 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma „Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021“ Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-20-02...

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-A-2-2017 Změna Statutu FZV UP 29.5.2017
FZV-A-17-03-ÚZ02 Volební řád AS FZV UP - úplné znění 29.5.2017
FZV-A-17-04-ÚZ01 Jednací řád AS FZV UP - úplné znění 29.5.2017
FZV-A-1/2015 Statut FZV UP 7.5.2015
FZV-A-11-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FZV UP - úplné znění 4.2.2011

Vnitřní norma

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-B-22/01-N03 Novela č. 3 - Pravidla čerpání sociálního fondu na FZV UP Olomouc 1.12.2023
FZV-B-23/14 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na FZV UP 8.11.2023
FZV-B-23/13-ÚZ01 Rigorózní řízení na FZV UP (1. úplné znění) 1.11.2023
FZV-B-23/09 Čerpání finančních prostředků FZV UP do konce roku 2023 16.10.2023
FZV-B-23/11 Pověření na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 16.10.2023
FZV-B-23/04-N01 Novela č. 1 Pravidla pro předkládání návrhů odměn z DPP na Fakultě zdravotnických věd UP Olomouc 25.9.2023
FZV-B-23/04 Pravidla pro předkládání návrhů odměn z DPP na Fakultě zdravotnických věd UP Olomouc 1.8.2023
FZV-B-18/01-N02 Novela č. 2 vnitřní normy k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1.7.2023
FZV-MPD-22/01-N01 Novela č. 1 Metodického pokynu děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP 20.6.2023
FZV-B-23/05 Garanti zpracování osobních údajů na FZV UP 20.6.2023
FZV-B-23/02-N01 Novela č. 1 Stanovení výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované FZV UP.pdf 8.6.2023
FZV-B-23/02 Stanovení výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované FZV UP 31.3.2023
FZV-B-22/12 Vnitřní norma pro konání státních závěrečných zkoušek na FZV.pdf 10.11.2022
FZV-B-22/10 Vnitřní norma k Řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci.pdf 14.10.2022
FZV-MPD-22/01 Metodický pokyn pro vypracování bakalářské a diplomové práce na FZV UP v Olomouci.pdf 1.10.2022
FZV-B-22-05 Vnitřní norma FZV ke studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci - postgraduální studium 1.9.2022
FZV-B-22-04 Provozní řád budovy tř. Svobody 8 25.7.2022
FZV-B-22-02 Pověření na FZV UP 1.3.2022
FZV-B-21-07 Organizační řád FZV UP 1.1.2022
FZV-MP-20-01 Metodický pokyn - účty externistů na FZV 23.10.2020
FZV-B-18-01- N01 Novela ke SaZ řádu UP 1.9.2019
FZV-B-18-01 Vnitřní norma k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1.3.2018
FZV-SD-5/2016 Slavnostní akty FZV 1.10.2016
FZV-SD-4/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP v Olomouci 1.1.2014
FZV-MPD-5/2013 Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV 16.12.2013
FZV-SD-2/2013 Studentská pedagogická činnost 7.11.2013
FZV-B3-11/1 Statut a pracovní postupy Etické komise FZV 13.1.2011
FZV-B3-09/10 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 29.9.2009

Plný seznam vnitřních předpisů a norem FZV UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-VZ-2022 Výroční zpráva FZV za rok 2022 1.1.2023
FZV-VZ-2021 Výroční zpráva FZV za rok 2021 1.1.2022
FZV-VZ-2020 Výroční zpráva FZV za rok 2020 1.1.2021
FZV-VZ-2019 Výroční zpráva FZV za rok 2019 1.1.2020
FZV-VZ-2018 Výroční zpráva FZV za rok 2018 1.1.2019
FZV-VZ-2017 Výroční zpráva FZV za rok 2017 1.1.2018
FZV-VZ-2016 Výroční zpráva FZV za rok 2016 1.1.2017
FZV-VZ-2015 Výroční zpráva FZV za rok 2015 1.1.2016
FZV-VZ-2014 Výroční zpráva FZV za rok 2014 1.1.2015
FZV-VZ-2013 Výroční zpráva FZV za rok 2013 1.1.2014
FZV-VZ-2012 Výroční zpráva FZV za rok 2012 1.1.2012

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Akademický senát

Vědecká rada

2018

2017

Archiv úřední desky

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)