Úřední deska

Oznámení

29. 5. 2020

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020.

24. 2. 2020

Na zasedání dne 15. 11. 2019 přijal Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci usnesení v souladu s čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci a vyhlásil volby do Akademického senátu Univerzity...

24. 1. 2020

Dnem 1. 2. 2020 nabývá účinnosti novela č. 1 vnitřní normy Cestovní náhrady. Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-19-N01.pdf

24. 1. 2020

Dnem 27. 1. 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma „Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021“ Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-20-02...

4. 12. 2019

Dnem 11.12.nabývá účinnosti norma - Pravidelné hodnocení zaměstnanců UP. https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-29.pdf

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-A-2-2017 Změna Statutu FZV UP 29.5.2017
FZV-A-3-2017 Volební řád AS FZV 29.5.2017
FZV-A-4-2017 Jednací řád AS FZV 29.5.2017
FZV-A-1/2015 Statut FZV UP 7.5.2015
FZV-A-11/1 Jednací řád Vědecké rady FZV 4.2.2011

Vnitřní norma

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-B-17-09- N02 Organizační řád FZV UP - Novela č. 2 17.2.2020
FZV-B-18-01- N01 Novela ke SaZ řádu UP 1.9.2019
FZV-B-18-01 Vnitřní norma k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1.3.2018
FZV-B-17-09 Organizační řád FZV UP 1.1.2018
FZV-SD-5/2016 Slavnostní akty FZV 1.10.2016
FZV-MPD-1/2016 Dodatek č. 1 - Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 15.9.2016
FZV-SD-3/2016 Studentská vědecká a odborná činnost na FZV 1.9.2016
FZV-SD-3/2015 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - postgraduální studium - dodatek č. 1 14.10.2015
FZV-MPD-2/2014 Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 2.7.2014
FZV-SD-4/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP v Olomouci 1.1.2014
FZV-MPD-5/2013 Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV 16.12.2013
FZV-SD-2/2013 Studentská pedagogická činnost 7.11.2013
FZV-B3-11/1 Statut a pracovní postupy Etické komise FZV 13.1.2011
FZV-B3-09/10 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 29.9.2009

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-VZ-2018 Výroční zpráva FZV za rok 2018 1.1.2019
FZV-VZ-2017 Výroční zpráva FZV za rok 2017 1.1.2018
FZV-VZ-2016 Výroční zpráva FZV za rok 2016 1.1.2017
FZV-VZ-2015 Výroční zpráva FZV za rok 2015 1.1.2016
FZV-VZ-2014 Výroční zpráva FZV za rok 2014 1.1.2015
FZV-VZ-2013 Výroční zpráva FZV za rok 2013 1.1.2014
FZV-VZ-2012 Výroční zpráva FZV za rok 2012 1.1.2012

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Akademický senát

Archiv úřední desky