Úřední deska

Oznámení

20. 2. 2018

Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na Univerzitě Palackého v Olomouci

14. 2. 2018

Zavedení personálních identifikátorů k určení jednoznačné identifikace původců výsledků vědy a výzkumu na UP

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Vnitřní norma

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vědecká rada

Archiv úřední desky