Výsledky voleb do AS FZV UP

Pátek 15. březen 2024, 12:50

Ve dnech 11. 3. – 15. 3. 2024 se uskutečnily volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS FZV UP) pro funkční období 2024–2027, které se z důvodu rozhodnutí AS FZV UP v souladu s článkem 7a Volebního řádu AS FZV UP konaly pouze elektronicky. S kandidaturou souhlasilo 14 navržených kandidátu z řad akademických pracovníků a 9 navržených kandidátů z řad studentů, 1 student z voleb odstoupil 5. 3. 2024. Oprávnění voliči do dvanáctičlenného senátu mohli vybírat 8 akademiků, pokud byli členové akademické obce z řad akademických pracovníků, a 4 zástupce studentů, pokud byli voliči studenti.

Volební komise provedla po ukončení voleb dne 15. 3. 2024 vyhodnocení výsledků a konstatovala, že online hlasování proběhlo bez incidentů a v souladu s Volebním řádem AS FZV UP. Volební účast byla 40,64 %.

Souhrnné výsledky voleb

Celkový počet oprávněných voličů: 1223
Akademičtí pracovníci: 152
Studenti: 1075
Současně akademičtí pracovníci i studenti: 4

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 497
Počet platných hlasovacích lístků: 497
Počet neplatných hlasovacích lístků: 0
Akademičtí pracovníci: 80
Studenti: 417

Pořadí kandidátů do AS FZV UP z řad akademických pracovníků dle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích lístků uvedené sestupně:

Pořadí Příjmení, jméno,
titul(y)
Pracoviště Počet
hlasů
Status
1. Šaňáková Šárka,
Mgr., Ph.D.
Ústav ošetřovatelství 46 zvolen
2.* Vyskotová Jana,
Mgr., Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace 42L1 zvolen
3.* Danosová Marinella,
Mgr., DiS.
Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče 42L1 zvolen
4.* Mazalová Lenka,
Mgr., Ph.D.
Ústav ošetřovatelství 42L1 zvolen
5. Machaczka Ondřej,
Mgr., Ph.D.
Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví 38 zvolen
6. Bartoníčková Daniela,
Mgr.
Ústav ošetřovatelství 37 zvolen
7. Dobešová Cakirpaloglu Simona,
Mgr., Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd 35 zvolen
8. Gaul Aláčová Petra,
Mgr., Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace 29 zvolen
9.* Jarušek Vladimír,
Mgr., MBA
Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče 21L2 náhradník
10.* Kopecký Miroslav,
doc., PaedDr., Ph.D.
Ústav preklinických oborů 21L2 náhradník
11. Janoušková Kateřina,
Mgr.
Ústav porodní asistence 17 náhradník
12. Kolářová Barbora,
PhDr., Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace 16 náhradník
13. Bubeníková Štěpánka,
Mgr., Ph.D.
Ústav porodní asistence 15 náhradník
14. Schovánková Tereza,
Mgr.
Centrum vědy a výzkumu 12 náhradník

* Pořadí kandidátů stanoveno losováním realizovaným za přítomnosti 4 z 5 členů volební komise v souladu s Volebním řádem AS FZV UP, článkem 8, odstavcem 2, písmenem e). L1-L2 – číslo anonymního losování

 

 

Pořadí kandidátů do AS FZV UP z řad studentů dle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích lístků uvedené sestupně:

Pořadí Příjmení, jméno,
titul(y)
Studijní
program
Ročník studia Počet
hlasů
Status
1. Mrnuštíková Hana Všeobecné
ošetřovatelství
2. 223 zvolen
2. Kolman Antonín Zdravotnické
záchranářství
1. 211 zvolen
3. Uhmanová Barbora Fyzioterapie 3. 185 zvolen
4. Němec Viktor Všeobecné
ošetřovatelství
1. 159 zvolen
5. Johánková Marie Fyzioterapie 1. 122 náhradník
6. Mináriková Johana Porodní
asistence
1. 79 náhradník
7. Jurenková Jana Porodní
asistence
1. 69 náhradník
8. Legutková Júlia Radiologická
asistence
2. 47 náhradník

V souladu s článkem 9 Volebního řádu AS FZV UP je možno do 3 pracovních dnů od zveřejnění Zápisu o výsledcích hlasování podat odůvodněnou stížnost na průběh voleb předsedkyni volební komise.

Složení volební komise

Předseda: Mgr. Tereza Marková
Další členové: Petr Križalkovič
  Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.
  RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.
  Mgr. Hana Sobotková, Ph.D.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)