Základní informace

Fakulta zdravotnických věd
Děkanát, Hněvotínská 976/3
775 15 Olomouc
tel./fax: 585 632 852
e-mail: nikola.jansova@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je nejmladší fakultou olomoucké univerzity. Fakulta v době vzniku měla šest ústavů, nyní ji tvoří osm ústavů a pracovišť. Jsou to:

Fakulta zdravotnických věd nabízí bakalářské, navazující magisterské studijní programy a doktorský studijní program. Mezi bakalářské studijní programy patří:

  • Ošetřovatelství - studijní obor Všeobecná sestra
  • Porodní asistence - studijní obor Porodní asistentka
  • Specializace ve zdravotnictví - studijní obor Fyzioterapie
  • Specializace ve zdravotnictví - studijní obor Radiologický asistent
  • Specializace ve zdravotnictví - studijní obor Zdravotnický záchranář

Nabídku magisterských navazujících studijních programů Ošetřovatelství tvoří studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech.
Dalšími akreditovanými magisterskými navazujícími obory jsou Management zdravotnictví, Intenzivní péče v porodní asistenci a Fyzioterapie.
Doktorské studium nabízí fakulta ve studijním oboru Ošetřovatelství.