Celoživotní vzdělávání

Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

Informace o programech CŽV realizovaných v rámci akreditovaných studijních programů naleznete na Portále CŽV: czv.upol.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Alena Cholinská
vedoucí studijního oddělení FZV UP
Tel. 585 632 855
e-mail: alena.cholinska@upol.cz