Den otevřených dveří

Dne otevřených dveří je plánován na 16.1.2021.

 

Fakulta zdravotnických věd UP

Vzdělává budoucí zdravotnické pracovníky v nelékařských oborech všeobecná sestra, porodní asistent/ka, radiologický asistent/ka, fyzioterapeut/ka, zdravotnický záchranář/ka, ergoterapeut/ka, pediatrická sestra, a zdravotnický manažer/ka v prezenční nebo kombinované formě.

 

Den otevřených dveří FZV UP leden 2021 - online

Stream 1:
9:00 - 11:15 ( Meeting ID: 982 0261 4186)
https://cesnet.zoom.us/j/98202614186

Stream 2:
11:30 - 13:45 ( Meeting ID: 982 0261 4186)
https://cesnet.zoom.us/j/98202614186

 

Podrobný program online dne otevřených dveří FZV

9:00 Všeobecné ošetřovatelství Bc, Pediatrické ošetřovatelství Bc, Ošetřovatelská péče v interních oborech Mgr., Ošetřovatelství PhD.
9:30 Ergoterapie Bc, Fyzioterapie Bc., Aplikovaná fyzioterapie Mgr.
9:45 Porodní asistence Bc., Intenzivní péče v porodní asistenci Mgr.
10:00 Radiologická asistence Bc., Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Mgr.
10:15 Zdravotnické záchranářství Bc.
10:30 Organizace a řízení ve zdravotnictví Mgr. a Ochrana a podpora zdraví Bc.
10:45 Administrativa a průběh přijímacího řízení
   
11:30 Všeobecné ošetřovatelství Bc, Pediatrické ošetřovatelství Bc, Ošetřovatelská péče v interních oborech Mgr., Ošetřovatelství PhD.
12:00 Ergoterapie Bc, Fyzioterapie Bc., Aplikovaná fyzioterapie Mgr.
12:15 Porodní asistence Bc., Intenzivní péče v porodní asistenci Mgr.
12:30 Radiologická asistence Bc., Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Mgr.
12:45 Zdravotnické záchranářství Bc.
13:00 Organizace a řízení ve zdravotnictví Mgr. a Ochrana a podpora zdraví Bc.
13:15 Administrativa a průběh přijímacího řízení