Informace pro přijaté uchazeče

Zde naleznete pokyny a dokumenty pro uchazeče přijaté ke studiu (včetně včetně pozvánky k zápisu).

Pokyny pro uchazeče přijaté ke studiu.

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška:

  1. Oznamte, zda ke studiu nastoupíte či nikoliv.

V případě, že ke studiu nastoupíte:

  1. Podejte žádost o vystavení identifikační karty UP.
  2. Podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích (v případě zájmu).
  3. Vyžádejte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
  4. Dostavte se k zápisu ke studiu.

 

Podrobné informace naleznete v dokumentu: Informace pro uchazeče přijaté ke studiu.