COVID-19

Koordinátor COVID-19 na FZV

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

Kontakt: 

e-mal: andrea.drobilicova@upol.cz  
mobil: 732 547 767

Praktická výuka studentů ve FN Olomouc

13. září 2021

Podmínkou pro účast na praktické výuce studentů (při kontaktu s pacienty) ve FNOL bude prokázání bezinfekčnosti, tzn. před zahájením praxe:

  • uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu – nutno doložit certifikát o vakcinaci nebo
  • proběhlé onemocnění COVID-19, kdy od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní – nutno doložit lékařské potvrzení nebo
  • negativní výsledek RT-PCR na SARS-CoV-2. Platnost RT-PCR na SARS-CoV-2 je maximálně 2 týdny.

Současně jsou vyžadovány respirátory FFP2.
Výše uvedené se může změnit dle vývoje epidemiologické situace, v závislosti na rozhodnutí Vlády ČR nebo opatření MZ ČR.
Aktuální informace k testování na COVID-19 ve FNOL (probíhá pouze v budově F) - https://covid.fnol.cz/testovani-rozcestnik.

 

Příjezdy ze zahraničí

Vyplněný formulář zasílají:

Důležité odkazy

Aktuální informace k epidemiologické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatřeních jsou zveřejněna na těchto stránkách institucí:

Informace pro uchazeče o studium na FZV UP