SVOČ

Záměrem Studentské vědecké odborné činnosti je dát prostor talentovaným studentům, kteří chtějí rozvíjet a prezentovat své poznatky v oblasti vědy a výzkumu, dokáží své názory na danou problematiku podat a obhájit před odbornou komisí a veřejností.

Vyhlášení soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti pro akademický rok 2023/2024

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (FZV UP) Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. vyhlašuje soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2023/2024.

Cílem SVOČ je podněcovat zájem studentů FZV UP o vědecko-výzkumnou a odbornou činnost a poskytnout jim příležitost a motivaci k prohlubování a zdokonalování svých odborných znalostí a dovedností.

Důležité termíny:

 • do 10. listopadu 2023 – termín pro doručení přihlášky na referát pro vědu a výzkum
 • do 26. dubna 2024 – termín pro odevzdání posteru
 • 14. května 2024 od 12.45h – obhajoby SVOČ na FZV UP

Kontakt:

doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum a doktorské studium
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková
referentka pro vědu a výzkum
vera.pospisilikova@upol.cz

Ocenění SVOČ

 • Základní stipendium
  Všem řešitelům, kteří práci obhájili, náleží odměna ve výši  2 000 Kč.
 • Tři nejlépe hodnocené práce v jednotlivých sekcích
  V jednotlivých sekcích budou dále ohodnoceny tři nejlepší práce:
 1. místo – odměna 5 000 Kč
 2. místo – odměna 3 000 Kč
 3. místo – odměna 2 000 Kč

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)