Přijímací řízení DSP

Přijímací řízení na ak. rok 2024/2025 – Aplikovaná klinická rehabilitace

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu Aplikovaná klinická rehabilitace (standardní doba studia 4 roky).

Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení: 24. 6. 2024 v 10:00h

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 8 do kombinované formy, 0 do prezenční formy

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného poštou).

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

 • prezentace výzkumného projektu (zaslaného poštou)
 • ověření znalostí k tématu disertační práce
 • ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma

Kritéria hodnocení:

 • odpovídající úroveň odborných znalostí
 • předpoklady pro samostatnou výzkumnou práci (schopnost uchazeče tvůrčím způsobem hledat a formulovat řešení výzkumné problematiky)

Vstupní požadavky

 • Absolutorium magisterských programů Fyzioterapie a Ergoterapie, specializací ve zdravotnictví, případně absolutorium pregraduálního vysokoškolského studia jiných fakult nebo vysokých škol uchazečů, kteří se profilují v oboru léčebné rehabilitace.
 • Splnění podmínek přijímacího řízení.

Uchazeč o studium si vybírá jedno z témat disertačních prací schválených Oborovou radou DSP Aplikovaná klinická rehabilitace a uvede je v přihlášce ke studiu – zvolení tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. Školitele vybraného tématu je možno kontaktovat pro případnou konzultaci.

Témata disertačních prací na akademický rok 2024/2025

Termín podání elektronické přihlášky: 15. 2. 2024 - 31. 5. 2024

Níže uvedené dokumenty (viz Přílohy k přihlášce) je nutné zaslat do 01. 06. 2024 na adresu:

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje)
 • rozsah projektu 5 – 10 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 790,- Kč/přihláška

(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Přijímací řízení na ak. rok 2024/2025 - Ochrana a podpora zdraví

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu P0988D360003 Ochrana a podpora zdraví (standardní doba studia 4 roky).

Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení: 21. 6. 2024 v 09:00h

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 10

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou).

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

 • prezentace výzkumného projektu (zaslaného poštou)
 • ověření znalostí k tématu disertační práce
 • ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma

Kritéria hodnocení:

Odpovídající úroveň odborných znalostí; předpoklady pro samostatnou výzkumnou práci (schopnost uchazeče tvůrčím způsobem hledat a formulovat řešení výzkumné problematiky)

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

Uchazeč o studium si vybírá jedno z témat disertačních prací schválených oborovou radou DSP Ochrana a podpora zdraví a uvede je v přihlášce ke studiu – zvolení tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. Školitele vybraného tématu je možno kontaktovat pro případnou konzultaci.

Témata dizertačních prací na akademický rok 2024/2025

Termín podání elektronické přihlášky: 1. 12. 2023 - 31. 5. 2024

Níže uvedené dokumenty (viz Přílohy k přihlášce) je nutné zaslat do 01. 06. 2024 na adresu:

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje)
 • rozsah projektu 5 – 10 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 790,- Kč/přihláška
(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

 

Přijímací řízení na ak. rok 2024/2025 - Ošetřovatelství

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu P0913D360001 Ošetřovatelství (standardní doba studia 4 roky).

Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení: 21. 6. 2024 v 10:00h

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 10

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou).

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

 • prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)
 • ověření znalostí k tématu disertační práce
 • ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma

Kritéria hodnocení:

 • odpovídající úroveň odborných znalostí
 • předpoklady pro samostatnou výzkumnou práci (schopnost uchazeče tvůrčím způsobem hledat a formulovat řešení výzkumné problematiky)

Vstupní požadavky

 • Absolutorium magisterských programů Ošetřovatelství, specializací ve zdravotnictví, případně absolutorium pregraduálního vysokoškolského studia jiných fakult nebo vysokých škol uchazečů, kteří se profilují v ošetřovatelství.
 • Splnění podmínek přijímacího řízení.

Uchazeč o studium si vybírá jedno z vypsaných témat disertačních prací a uvede je v přihlášce ke studiu - zvolení tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky.

Témata disertačních prací na akademický rok 2024/2025

Termín podání elektronické přihlášky: 1. 11. 2023 - 31. 5. 2024

Požadované náležitosti a přílohy je nutné zaslat v tištěné podobě do 1. 6. 2024 na adresu:

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje)
 • rozsah projektu 5 – 10 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 790,- Kč/přihláška
(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)