Vnitřní norma - Harmonogram akademického roku 2020/2021

Pátek 24. leden 2020, 13:27

Dnem 27. 1. 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma „Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021“

Odkaz:

https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-20-02.pdf

Zpět