Výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2022/2023

Čtvrtek 8. prosinec 2022, 13:45

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

vypisuje v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2022/2023 na níže uvedených pracovištích:

  • Ústav ošetřovatelství: 4 místa
  • Ústav porodní asistence: 2 místa
  • Ústav klinické rehabilitace: 4 místa
  • Ústav zdravotnického managementu a ochrany a podpory zdraví: 2 místa
  • Ústav radiologických metod: 4 místa
  • Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče: 3 místa
  • Ústav společenských a humanitních věd: 2 místa
  • Ústav preklinických oborů: 1 místo
  • Centrum vědy a výzkumu: 2 místa

Studenti prezenčních forem studia, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, podávají přihlášku na předepsaném formuláři přímo na příslušném ústavu do 31. prosince 2022.

Formulář naleznete zde:

https://www.fzv.upol.cz/zamestnanci/administrativa/formulare/

 

Pracovní náplní studentské pedagogické síly je spolupráce při zajištění výuky, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu (další informace viz Směrnice děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti FZV-SD-1/2013). Za vykonávanou činnost je vypláceno jednorázové stipendium ve výši max. 5.000,- Kč za semestr.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)