Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Akademický rok: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v ZS (15 týdnů): 21. 9. 2020 – 8. 1. 2021
(studijní obory v prezenční formě studia)  
 
Děkanské, rektorské volno 16. 11. 2020 a 31. 12. 2020
 
Výuka v LS (15 týdnů): 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
(studijní obory v prezenční formě studia)  
 
Akademický týden UP 15. – 21. 2. 2021
Sportovní den UP

28. 9. 2020
12. 5. 2021

 
Zahájení elektronického zápisu předmětů:
- v zimním semestru
2. a vyšší ročníky FZV UP 1. 9. 2020 v 09:00 hod.
1. ročníky FZV UP 1. 9. 2020 v 11:00 hod.
- v letním semestru
všechny ročníky FZV UP 2. 2. 2021 v 09:00 hod.
 
Ukončení elektronického zápisu předmětů:
- v zimním semestru 14. 9. 2020 v 24:00 hod.
- v letním semestru 11. 2. 2021 v 24:00 hod.
 
Zahájení výuky: 21. 9. 2020
  (neplatí pro kombinované formy studia, kde
výuka může začít již v týdnu od 14. 9. 2020)
Imatrikulace studentů 1. ročníků: zrušeno
 
Hlavní zkouškové období:
- v zimním semestru 11. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru 31. 5. 2021 – 30. 6. 2021
 
Hlavní prázdniny: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
za akademický rok 2019/2020 15. 9. 2020
za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
 
Den otevřených dveří: 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
 
Poznámka:
V průběhu Akademického týdne probíhá výuka dle rozvrhů.

Termíny zápisů 2020/2021

Termíny zápisů do 1. ročníků

Termíny kontrol plnění studijních povinností

Elektronické zápisy předmětů zimního semestru

  • předměty zařazené do studijních plánů 1. ročníků

      od 1.9.2020 (11:00 hod) do 14.9.2020 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

  • předměty zařazené do studijních plánů 2. a vyšších ročníků

      od 1.9.2020 (09:00 hod) do 14.9.2020 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

Elektronické zápisy předmětů letního semestru

      od 2.2.2021 (09:00 hod) do 11.2.2021 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

 

Upozornění pro studenty kombinovaných forem studia:
 
V případě kombinovaných forem studia, kde může docházet k tomu, že časový harmonogram výuky z organizačních důvodů neodpovídá období semestrů, studenti zapisují v rámci zápisu předmětů zimního semestru všechny předměty, které se jim k zápisu nabízí, tj. případně i předměty, které jsou ve studijním plánu zařazeny do letního semestru.
 

Státní závěrečné zkoušky 2020/2021

Bakalářské studium v prezenční formě studia
Fyzioterapie Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Porodní asistentka Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Radiologický asistent Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Všeobecná sestra Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zdravotnický záchranář Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Bakalářské studium v kombinované formě studia
Porodní asistentka Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Všeobecná sestra Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Aplikovaná fyzioterapie / Fyzioterapie Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Intenzivní péče v porodní asistenci Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech Termíny Komise Info Rozpis Okruhy
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Termíny Komise Info Rozpis Okruhy

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 2019/2020

Doktorský studijní program
Ošetřovatelství Termíny, Komise Harmonogram