Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Akademický rok:1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
Výuka v ZS (15 týdnů):18. 9. 2017 – 5. 1. 2018
(studijní obory v prezenční formě studia)
 
Děkanské, rektorské volno29. 9. 2017
27. 12. 2017 – 29. 12. 2017
7. 5. 2018
 
Výuka v LS (15 týdnů):12. 2. 2018 – 25. 5. 2018
(studijní obory v prezenční formě studia)
 
Akademický týden UP19. 2. 2018 – 25. 2. 2018
Sportovní den UP

28. 9. 2017
9. 5. 2018

 
Zahájení elektronického zápisu předmětů:
2. a vyšší ročníky FZV UP29. 8. 2017 v 9:00 hod.
1. ročníky FZV UP29. 8. 2017 v 11:00 hod.
 
Ukončení elektronického zápisu předmětů:11. 9. 2017
 
Zahájení výuky:18. 9. 2017
(neplatí pro kombinované formy studia, kde
výuka může začít již v týdnu od 11. 9. 2017)
Imatrikulace studentů 1. ročníků:11. 9. 2017
 
Hlavní zkouškové období:
- v zimním semestru8. 1. 2018 – 9. 2. 2018
- v letním semestru28. 5. 2018 – 30. 6. 2018
 
Hlavní prázdniny:1. 7. 2018 – 31. 8. 2018
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
za akademický rok 2016/20174. 9. 2017
za akademický rok 2017/20186. 9. 2018
 
Den otevřených dveří:20. 1. 2018
 
Poznámka:
V průběhu Akademického týdne probíhá výuka dle rozvrhů.

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Akademický rok:1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Výuka v ZS (15 týdnů):17. 9. 2018 – 4. 1. 2019
(studijní obory v prezenční formě studia)
 
Děkanské, rektorské volno27., 28. a 31. 12. 2018
 
Výuka v LS (15 týdnů):11. 2. 2019 – 24. 5. 2019
(studijní obory v prezenční formě studia)
 
Akademický týden UP18. – 24. 2. 2019
Sportovní den UP

28. 9. 2018
15. 5. 2019

 
Zahájení elektronického zápisu předmětů:
2. a vyšší ročníky FZV UP3. 9. 2018 v 09:00 hod.
1. ročníky FZV UP3. 9. 2018 v 11:00 hod.
 
Ukončení elektronického zápisu předmětů:10. 9. 2018 ve 24:00 hod.
 
Zahájení výuky:17. 9. 2018
(neplatí pro kombinované formy studia, kde
výuka může začít již v týdnu od 10. 9. 2018)
Imatrikulace studentů 1. ročníků:10. 9. 2018
 
Hlavní zkouškové období:
- v zimním semestru7. 1. 2019 – 8. 2. 2019
- v letním semestru27. 5. 2019 – 30. 6. 2019
 
Hlavní prázdniny:1. 7. 2019 – 31. 8. 2019
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
za akademický rok 2017/20186. 9. 2018
za akademický rok 2018/20195. 9. 2019
 
Den otevřených dveří:7. 12. 2018 a 19. 1. 2019
 
Poznámka:
V průběhu Akademického týdne probíhá výuka dle rozvrhů.

Termíny zápisů 2018/2019

Termíny zápisů do 1. ročníků a kontrol plnění studijních povinností na studijním oddělení FZV UP

Elektronické zápisy předmětů

  • předměty zařazené do studijních plánů 1. ročníků

      od 3.9.2018 (11:00 hod) do 10.9.2018 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

  • předměty zařazené do studijních plánů 2. a vyšších ročníků

      od 3.9.2018 (09:00 hod) do 10.9.2018 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

Dodatečný elektronický zápis předmětů na letní semestr

      od 11.12.2018 (09:00 hod) do 7.2.2019 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

    - studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr, případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty.

Státní závěrečné zkoušky 2017/2018

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Porodní asistentka Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Radiologický asistent Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Všeobecná sestra Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Porodní asistentka Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Radiologický asistent Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Všeobecná sestra Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Fyzioterapie Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Intenzivní péče v porodní asistenci Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Management zdravotnictví Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech Termíny, Komise Info Výpisy Okruhy

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 2018/2019

Doktorský studijní program
Ošetřovatelství Termíny, KomiseHarmonogram