Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Akademický rok:1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Výuka v ZS (15 týdnů):17. 9. 2018 – 4. 1. 2019
(studijní obory v prezenční formě studia)
 
Děkanské, rektorské volno27., 28. a 31. 12. 2018
 
Výuka v LS (15 týdnů):11. 2. 2019 – 24. 5. 2019
(studijní obory v prezenční formě studia)
 
Akademický týden UP18. – 24. 2. 2019
Sportovní den UP

28. 9. 2018
15. 5. 2019

 
Zahájení elektronického zápisu předmětů:
2. a vyšší ročníky FZV UP3. 9. 2018 v 09:00 hod.
1. ročníky FZV UP3. 9. 2018 v 11:00 hod.
 
Ukončení elektronického zápisu předmětů:10. 9. 2018 ve 24:00 hod.
 
Zahájení výuky:17. 9. 2018
(neplatí pro kombinované formy studia, kde
výuka může začít již v týdnu od 10. 9. 2018)
Imatrikulace studentů 1. ročníků:10. 9. 2018
 
Hlavní zkouškové období:
- v zimním semestru7. 1. 2019 – 8. 2. 2019
- v letním semestru27. 5. 2019 – 30. 6. 2019
 
Hlavní prázdniny:1. 7. 2019 – 31. 8. 2019
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
za akademický rok 2017/20186. 9. 2018
za akademický rok 2018/20195. 9. 2019
 
Den otevřených dveří:7. 12. 2018 a 19. 1. 2019
 
Poznámka:
V průběhu Akademického týdne probíhá výuka dle rozvrhů.

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Akademický rok:1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Výuka v ZS (15 týdnů):16. 9. 2019 – 3. 1. 2020
(studijní obory v prezenční formě studia)
 
Děkanské, rektorské volno23., 27., 30. a 31. 12. 2019
 
Výuka v LS (15 týdnů):10. 2. 2019 – 22. 5. 2020
(studijní obory v prezenční formě studia)
 
Akademický týden UP17. 2. 2019 – 23. 2. 2020
Sportovní den UP

28. 9. 2019
13. 5. 2020

 
Zahájení elektronického zápisu předmětů:
- zimní semestr
2. a vyšší ročníky FZV UP3. 9. 2019 v 9:00 hod.
1. ročníky FZV UP3. 9. 2019 v 11:00 hod.
- letní semestr
všechny ročníky FZV UP 28. 1. 2020 v 9:00 hod.
 
Ukončení elektronického zápisu předmětů:

9. 9. 2019 ve 24:00 hod. (zimní semestr)
6. 2. 2020 ve 24:00 hod. (letní semestr)

 
Zahájení výuky:16. 9. 2019
(neplatí pro kombinované formy studia, kde
výuka může začít již v týdnu od 9. 9. 2019)
Imatrikulace studentů 1. ročníků:
 
Hlavní zkouškové období:
- v zimním semestru6. 1. 2020 – 7. 2. 2020
- v letním semestru25. 5. 2020 – 30. 6. 2020
 
Hlavní prázdniny:1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
za akademický rok 2016/20175. 9. 2019
za akademický rok 2017/20187. 9. 2020
 
Den otevřených dveří:6. 12. 2019 a 18. 1. 2020
 
Poznámka:
V průběhu Akademického týdne probíhá výuka dle rozvrhů.

Termíny zápisů 2019/2020

Termíny zápisů do 1. ročníků a kontrol plnění studijních povinností na studijním oddělení FZV UP

Elektronické zápisy předmětů zimního semestru

  • předměty zařazené do studijních plánů 1. ročníků

      od 3.9.2019 (11:00 hod) do 9.9.2019 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

  • předměty zařazené do studijních plánů 2. a vyšších ročníků

      od 3.9.2019 (09:00 hod) do 9.9.2019 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

Elektronické zápisy předmětů letního semestru

      od 28.1.2020 (09:00 hod) do 6.2.2020 (24:00 hod). Pokyny naleznete zde.

 

Upozornění pro studenty kombinovaných forem studia:
 
V případě kombinovaných forem studia, kde může docházet k tomu, že časový harmonogram výuky z organizačních důvodů neodpovídá období semestrů, studenti zapisují v rámci zápisu předmětů zimního semestru všechny předměty, které se jim k zápisu nabízí, tj. případně i předměty, které jsou ve studijním plánu zařazeny do letního semestru.

Státní závěrečné zkoušky 2018/2019

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Porodní asistentka TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Radiologický asistent TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Všeobecná sestra TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Porodní asistentka TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Všeobecná sestra TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Fyzioterapie TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Intenzivní péče v porodní asistenci TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci TermínyKomise InfoRozpis Okruhy
Ošetřovatelská péče v interních oborech TermínyKomise InfoRozpis Okruhy

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 2018/2019

Doktorský studijní program
Ošetřovatelství Termíny, KomiseHarmonogram