Bakalářské a magisterské studium

Informace pro studenty

  • Brožura FZV pro ak. rok 2018/2019 (členění fakulty, kontakty, studijní plány)

Studijní plány

Požadované počty kreditů

Bakalářské studijní obory

Fyzioterapie - prezenční studium

RočníkABCSoučet
1.524460
2.522660
3.496560
Celkem1531215180

 

Porodní asistentka - prezenční/kombinované studium

RočníkABCSoučet
1.543360
2.552360
3.561360
Celkem16569180

 

Radiologický asistent - prezenční/kombinované studium

RočníkABCSoučet
1.540660
2.504660
3.540660
Celkem158418180

 

Všeobecná sestra - prezenční/kombinované studium

RočníkABCSoučet
1.582-60
2.582-60
3.582-60
Celkem1746 -180

 

Zdravotnický záchranář - prezenční studium

RočníkABCSoučet
1.564-60
2.591-60
3.582-60
Celkem1737-180

 

Navazující magisterské studijní obory

Fyzioterapie - prezenční studium

RočníkABCSoučet
1.487560
2.469560
Celkem941610120

 

Intenzivní péče v porodní asistenci - prezenční/kombinované studium

RočníkABCSoučet
1.600060
2.600060
Celkem12000120

 

Ošetřovatelská péče v interních oborech - prezenční/kombinované studium

RočníkABCSoučet
1.600060
2.600060
Celkem12000120

Vysvětlivky ke studijnímu plánu

Rozsah hodinZakončení
Spočet vyučovacích hodin za semestrZpzápočet
Tpočet vyučovaných týdnů za semestrKokolokvium
Dpočet vyučovaných dnů za semestrZkzkouška
Zk +zápočet, zkouška
Szvstátní závěrečná zkouška
Doporučený semestrDoporučený rok
ZSzimní semestr stanovuje nejnižší možný studijní ročník,
LSletní semestr od kterého lze předmět zapsat
Kredity - počet kreditů, které student absolvováním předmětu získá

Rozvrhy

Akademický rok 2018/2019

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie1.ročník2.ročník3.ročník
Porodní asistentka1.ročník2.ročník3.ročník
Radiologický asistent1.ročník2.ročník3.ročník
Všeobecná sestra1.ročník2.ročník3.ročník
Zdravotnický záchranář1.ročník2.ročník
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Porodní asistentka1.ročník2.ročník3.ročník
Všeobecná sestra1.ročník2.ročník3.ročník
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci1.ročník2.ročník
Fyzioterapie1.ročník2.ročník
Ošetřovatelská péče v interních oborech1.ročník2.ročník
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci1.ročník2.ročník
Ošetřovatelská péče v interních oborech1.ročník2.ročník

Bakalářské a diplomové práce

Odborná praxe