Doktorské studium

Studijní plány

  • Studijní plán - pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce 2011/2012 a dříve
  • Studijní plán - pro studenty, kteří zahájili studium v ak. letech 2012/2013 – 2014/2015
  • Studijní plán - pro studenty, kteří zahájí studium v ak. roce 2015/2016

Oborová rada

Předseda oborové rady DSP Ošetřovatelství

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. david.skoloudik@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP

Členové oborové rady DSP Ošetřovatelství

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, Ph.D. stefania.andrascikova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. darja.jarosova@osu.cz
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. helena.kisvetrova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
doc. PeadDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. miroslav.kopecky@upol.cz
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, FZV UP
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. mkyasova@med.muni.cz
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. zdenka.miksova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. martin.prochazka@upol.cz
Ústav porodní asistence, FZV UP
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. tothova@zsf.jcu.cz
Katedra ošetřovatelství, ZSF JU České Budějovice
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ziakova@jfmed.uniba.sk
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK

Kontakty

Etika a legislativa lékařské vědy
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. david.skoloudik@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Práce s literárními databázemi
Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz
Ústav lékařské biofyziky, LF UP, Knihovna LF UP
Evidence Based Practice and Nursing
Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz
Ústav lékařské biofyziky, LF UP, Knihovna LF UP
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. darja.jarosova@osu.cz
Ústav ošetřovatelství a por. asistence, LF OU Ostrava
Specifika metodologie výzkumu v ošetřovatelství
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ziakova@jfmed.uniba.sk
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK v Martine
Výzkum v oblasti mezinár. ošetřovatelských klasifikací
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. lenka.mazalova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Metodologie kvalitativního výzkumu
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. david.skoloudik@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Epidemiologická metodologie
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. jiri.vevoda@upol.cz
Ústav společenských a humanitních věd, FZV UP
Aplikovaná statistika v biomedicíně
RNDr. Eva Reiterová, Ph.D. eva.reiterova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Návrh a management vědecko–výzkumného projektu
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. david.skoloudik@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
Prezentování a publikace výsledků
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. david.skoloudik@upol.cz
Ústav ošeřovatelství, FZV UP
Metodologie kvantitativního výzkumu
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. david.skoloudik@upol.cz
Ústav ošeřovatelství, FZV UP
A020 Anglický jazyk
Mgr. Lukáš Merz lukas.merz@upol.cz
Ústav společenských a humanitních věd, FZV UP
A040 Vědecký úvod k disertační práci
příslušný školitel
předseda oborové rady
pedagog DSP dle zaměření DISP
A070 Metodologie výzkumu v ošetřovatelství
příslušný školitel
předseda oborové rady
pedagog DSP dle zaměření DISP
A060, APROJ Podaný grantový projekt
příslušný školitel
B010 Klasifikační systémy v interním ošetřovatelství
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ziakova@jfmed.uniba.sk
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK v Martine
B020 Klasifikační systémy v chirurgickém ošetřovatelství
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. darja.jarosova@osu.cz
Ústav ošetřovatelství a por. asistence, LF OU Ostrava
prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. miloslav.duda@upol.cz
II. Chirurgická klinika, LF UP
B030 Klasifikační systémy v pediatrickém ošetřovatelství
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. vladimir.mihal@upol.cz
Dětská klinika, LF UP
B040 Klasifikační systémy v porodní asistenci
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. ivana.oborna@upol.cz
Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. veravranova@gmail.com
PDF UP
B061 Filosofické aspekty vědního ošetřovatelství
Mgr. Juraj Čáp, PhD. cap@jfmed.uniba.sk
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK v Martine
B062 Veřejné zdravotnictví
doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. katerina.ivanova@upol.cz
Ústav soc. lékařství a veřejného zdravotnictví, LF UP
B063 Komunitní péče o seniory v ČR a v Evropě
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. darja.jarosova@osu.cz
Ústav ošetřovatelství a por. asistence, LF OU Ostrava
B064 Výzkum v dějinách ošetřovatelství
Mgr. Věra Vránová Ph.D. veravranova@gmail.com
PDF UP
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. david.skoloudik@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. helena.kisvetrova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP
B065 Zdravotnický management
doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. katerina.ivanova@upol.cz
Ústav soc. lékařství a veřejného zdravotnictví, LF UP

Školitelé

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. stefania.andrascikova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP www.fzv.upol.cz
doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. boledovicova.maria@gmail.com
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, ZSF JU www.zsf.jcu.cz
Mgr. Juraj Čáp, PhD. cap@jfmed.uniba.sk
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK v Martine
doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. katerina.ivanova@upol.cz
Ústav soc. lékařství a veřejného zdravotnictví, LF UP usl.upol.cz
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. darja.jarosova@osu.cz
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU lf.osu.cz/uom
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. pjurenik@med.muni.cz
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno muni.cz/med
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc. drkala@centrum.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP www.fzv.upol.cz
PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. helena.kisvetrova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP www.fzv.upol.cz
doc. PeadDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. miroslav.kopecky@upol.cz
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností www.fzv.upol.cz
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. kutnohorska@fhs.utb.cz
Ústav aplikovaných společenských věd, FHS UTB www.utb.cz/fhs
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. zdenka.miksova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP www.fzv.upol.cz
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. marie.nakladalova@upol.cz
Klinika pracovního lékařství, LF UP www.lf.upol.cz
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. nemcova@vszdrav.cz
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno muni.cz/med
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. martin.prochazka@fnol.cz
Ústav porodní asistence, FZV UP www.fzv.upol.cz
prof. doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D. david.skoloudik@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP www.fzv.upol.cz
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. jaroslav.vomacka@upol.cz
Ústav radiologických metod, FZV UP www.fzv.upol.cz
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ziakova@jfmed.uniba.sk
Ústav ošetrovateľstva, JLF UK www.jfmed.uniba.sk

Školitelé - konzultanti

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. lenka.mazalova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP www.fzv.upol.cz
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. zdenka.miksova@upol.cz
Ústav ošetřovatelství, FZV UP www.fzv.upol.cz
PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D. pavla.kudlova@seznam.cz
Ústav zdravotnických věd, FHS UTB www.utb.cz/fhs