Kontakty

Proděkan pro vnější a vnitřní záležitosti a zahraniční spolupráci
MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.  jan.galuszka@upol.cz  58 844 3208
Referentka zahraničního oddělení
Ing. Irena Jedličková  irena.jedlickova@upol.cz  58 563 2857
Ústav porodní asistence
Mgr. Štěpánka Bubeníková  stepanka.bubenikova@upol.cz  58 563 2812
Ústav fyzioterapie
Mgr. Lucie Szmeková  lucie.szmekova@upol.cz  58 844 2301
 58 844 3348
Ústav radiologických metod
Marie Pavlíková  marie.pavlikova@upol.cz  58 844 3485