Covid-19

Aktuální informace vedení FZV UP k opatřením týkajícím se šíření nákazy COVID-19

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací děkan FZV UP v Olomouci vydává tato sdělení k realizaci letního semestru ak. roku 2019/2020:

Informace pro uchazeče o studium na FZV

Upravený harmonogram akademického roku 2019/2020 FZV UP v Olomouci