Centrum vědy a výzkumu

Centrum vědy a výzkumu se zabývá kvantitativním i kvalitativním výzkumem v nelékařských zdravotnických oborech a podílí se částečně také na výzkumu v lékařských a jiných vědních oborech. Pracovníci Centra vědy a výzkumu rozvíjí vědní směry v nelékařských zdravotnických oborech a jejich aktivity jsou zaměřeny na projektovou, výzkumnou, publikační a expertní poradenskou činnost. Náplní Centra vědy a výzkumu, které bylo založeno 1. 7. 2013, je také zdokonalování vědecko-výzkumných kompetencí akademické obce FZV a vedení výzkumu postgraduálních studentů.

Personální obsazení

Ředitel centra
prof. Mudr. David Školoudík, Ph.D., FESO   david.skoloudik@upol.cz  58 563 2803
Zástupce ředitele centra
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.   helena.kisvetrova@upol.cz  58 563 2805
Sekretářka centra
Mgr. Šárka Rýznarová   sarka.ryznarova@upol.cz  58 563 2819

Ostatní členové

Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.   vladimir.janout@upol.cz  58 563 2803
Prof. Mgr. Katarína Žiaková, Ph.D.   katarina.ziakova@upol.cz
Doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.   jana.janoutova@upol.cz  58 563 2803
RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.   eva.reiterova@upol.cz  58 563 2803
MUDr. Petr Hubáček, MBA   petr.hubacek@upol.cz
MUDr. Jarmila Kohoutová   jarmila.kohoutova@upol.cz
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.   radka.filipcikova@upol.cz  58 563 2803
Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.   katerina.langova@upol.cz  58 563 2120
Mgr. Yukari Yamada, Ph.D.   yukari.yamada@upol.cz
Mgr. Jana Bermellová   jana.bermellova01@upol.cz  58 563 2818
Mgr. Martin Nosek   martin.nosek@upol.cz  58 563 6044
Mgr. Monika Pitnerová   monika.pitnerova@upol.cz  58 563 2817
Bc. Monika Hubáčková   monika.labonkova@upol.cz