Centrum vědy a výzkumu

Centrum vědy a výzkumu se zabývá kvantitativním i kvalitativním výzkumem v nelékařských zdravotnických oborech a podílí se částečně také na výzkumu v lékařských a jiných vědních oborech. Pracovníci Centra vědy a výzkumu rozvíjí vědní směry v nelékařských zdravotnických oborech a jejich aktivity jsou zaměřeny na projektovou, výzkumnou, publikační a expertní poradenskou činnost. Náplní Centra vědy a výzkumu, které bylo založeno 1. 7. 2013, je také zdokonalování vědecko-výzkumných kompetencí akademické obce FZV a vedení výzkumu postgraduálních studentů.

Personální obsazení

Ostatní členové

Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.  vladimir.janout@upol.cz  58 563 2803
Prof. Mgr. Katarína Žiaková, Ph.D.  katarina.ziakova@upol.cz
Doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.  jana.janoutova@upol.cz  58 563 2803
RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.  eva.reiterova@upol.cz  58 563 2803
MUDr. Petr Hubáček, MBA  petr.hubacek@upol.cz
MUDr. Jarmila Kohoutová  jarmila.kohoutova@upol.cz
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.  radka.filipcikova@upol.cz  58 563 2803
Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.  katerina.langova@upol.cz  58 563 2120
Mgr. Yukari Yamada, Ph.D.  yukari.yamada@upol.cz
Mgr. Jana Bermellová  jana.bermellova01@upol.cz  58 563 2818
Mgr. Martin Nosek  martin.nosek@upol.cz  58 563 6044
Mgr. Monika Pitnerová  monika.pitnerova@upol.cz  58 563 2817
Bc. Monika Hubáčková  monika.labonkova@upol.cz