Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů jsou vyhlašovány prostřednictvím Portálu CŽV (www.czv.upol.cz). Informace o možnosti přihlásit se do programů CŽV v rámci akreditovaných studijních programů  pro akademický rok 2020/2021 budou zveřejněny cca v červenci 2020.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Cholinská
Tel. 585 632 855
e-mail: alena.cholinska@upol.cz

Programy celoživotního vzdělávání mimo akreditované studijní programy

Fakulta zdravotnických věd realizuje programy celoživotního vzdělávání mimo akreditované studijní programy (např. rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí, kurz Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání, přípravné kurzy pro uchazeče o studium akreditovaných studijních programů atd.)

Programy CŽV mimo akreditované studijní programy jsou vyhlašovány prostřednictvím Portálu CŽV (www.czv.upol.cz).

 

Kontaktní osoba:

Lenka Kubíčková, DiS.
Tel. 585 632 879
e-mail: lenka.kubickova@upol.cz

Aktuálně vyhlášené programy CŽV na Univerzitě Palackého v Olomouci naleznete zde:
https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/