Vědecko-výzkumná komise

Složení vědecko-výzkumné komise FZV UP.

 

Centrum vědy a výzkumu - předseda komise
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.  david.skoloudik@upol.cz  58 563 2802
 
Ústav fyzioterapie
doc. MUDr. Ivanka Vlachová  ivanka.vlachova@upol.cz  58 563 2830
 
Ústav společenských a humanitních věd, Ústav zdravotnického managementu
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.  jana.janoutova@upol.cz  58 563 2861
 
Ústav ošetřovatelství
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.  helena.kisvetrova@upol.cz  58 563 2805
 
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz  58 563 2811
 
Ústav radiologických metod
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA  jaroslav.vomacka@upol.cz  58 563 2850
 
Ústav porodní asistence
doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, Ph.D.  ludmila.matulnikova@upol.cz  58 563 2822
 
Děkanát FZV - tajemník
Mgr. Lenka Doleželová  lenka.dolezelova@upol.cz  58 563 2851
 
Děkanát FZV - referent VaV
Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková vera.pospisilikova@upol.cz  58 563 2856