SVOČ

Záměrem Studentské vědecké odborné činnosti je dát prostor talentovaným studentům, kteří chtějí rozvíjet a prezentovat své poznatky v oblasti vědy a výzkumu, dokáží své názory na danou problematiku podat a obhájit před odbornou komisí a veřejností.

Každý rok pořádá fakulta konferenci SVOČ, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty zdravotnických věd.

Studenti, kteří práci úspěšně obhájí, obdrží stipendium ve výši až 2 000 Kč v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke Studentské vědecké a odborné činnosti na FZV UP FZV-SD-3/2016.

Termíny XI. ročníku SVOČ 2018/2019 na FZV UP

 • Přihlášení od 1. 10. 2018 - 16. 11. 2018
 • Odevzdání soutěžních prací do 15. 3. 2019
 • Obhajoby soutěžních prací: 29. 4. 2019 od 13:00 - Program

Ocenění SVOČ

 • Stipendium všem úspěšným studentům
  Všem řešitelům, kteří práci obhájili, náleží odměna ve výši  2 000 Kč.
 • Tři nejlépe hodnocené práce v jednotlivých sekcích
  V jednotlivých sekcích budou dále ohodnoceny tři nejlepší práce:
 1. místo – odměna 5 000 Kč
 2. místo – odměna 3 000 Kč
 3. místo – odměna 2 000 Kč