SVOČ

Záměrem Studentské vědecké odborné činnosti je dát prostor talentovaným studentům, kteří chtějí rozvíjet a prezentovat své poznatky v oblasti vědy a výzkumu, dokáží své názory na danou problematiku podat a obhájit před odbornou komisí a veřejností.

Každý rok pořádá fakulta konferenci SVOČ, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty zdravotnických věd.

Studenti, kteří práci úspěšně obhájí, obdrží stipendium ve výši až 2 000 Kč v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke Studentské vědecké a odborné činnosti na FZV UP FZV-SD-3/2016.

Termíny SVOČ 2019/2020 na FZV UP

 • Přihlášení do 18. 11. 2019
 • Odevzdání soutěžních prací do 16. 3. 2020
 • Obhajoby soutěžních prací: duben 2020

Ocenění SVOČ

 • Stipendium všem úspěšným studentům
  Všem řešitelům, kteří práci obhájili, náleží odměna ve výši  2 000 Kč.
 • Tři nejlépe hodnocené práce v jednotlivých sekcích
  V jednotlivých sekcích budou dále ohodnoceny tři nejlepší práce:
 1. místo – odměna 5 000 Kč
 2. místo – odměna 3 000 Kč
 3. místo – odměna 2 000 Kč