Úřední deska

Oznámení

6. 6. 2018

Pravidla kontrolní činnosti na UP a Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UP

29. 5. 2018

Ochrana osobních údajů na Univerzitě Palackého v Olomouci

27. 2. 2018

Řád vysokoškolské koleje UP

23. 2. 2018

Akademický senát Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci na jednání dne 22. 2. 2018 vyhlásil volby do AS FZV UP.

20. 2. 2018

Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Číslo normyNázevÚčinnost od
FZV-A-2-2017 Změna Statutu FZV UP 29. 5. 2017
FZV-A-3-2017 Volební řád AS FZV 29. 5. 2017
FZV-A-4-2017 Jednací řád AS FZV 29. 5. 2017
FZV-A-1/2015 Statut FZV UP 7. 5. 2015
FZV-A-11/1 Jednací řád Vědecké rady FZV 4. 2. 2011

Vnitřní norma

Číslo normyNázevÚčinnost od
FZV-B-18-07 Statut VV komise FZV UP 1. 7. 2018
FZV-B-18-05 Pověření na FZV UP 1. 6. 2018
FZV-B-17-09-N01 Organizační řád FZV UP - novela č. 1 1. 6. 2018
FZV-B-18-02 -N01 Novela č. 1 k VN ke stipendijnímu řádu 1. 5. 2018
FZV-B-18-01 Vnitřní norma k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1. 3. 2018
FZV-B-18-02 Vnitřní norma ke stipendijnímu řádu UP 1. 3. 2018
FZV-B-17-09 Organizační řád FZV UP 1. 1. 2018
FZV-SD-4/2016 Anglické názvy pracovišť FZV - dodatek č. 1 1. 10. 2016
FZV-SD-5/2016 Slavnostní akty FZV 1. 10. 2016
FZV-MPD-1/2016 Dodatek č. 1 - Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 15. 9. 2016
FZV-SD-3/2016 Studentská vědecká a odborná činnost na FZV 1. 9. 2016
FZV-SD-3/2015 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - postgraduální studium - dodatek č. 1 14. 10. 2015
FZV-MPD-2/2014 Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 2. 7. 2014
FZV-SD-1/2014 Studijní a zkušební řádu UP v Olomouci - postgraduální studium 19. 3. 2014
FZV-SD-4/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP v Olomouci 1. 1. 2014
FZV-MPD-5/2013 Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV 16. 12. 2013
FZV-SD-2/2013 Studentská pedagogická činnost 7. 11. 2013
FZV-B3-11/1 Statut a pracovní postupy Etické komise FZV 13. 1. 2011
FZV-B3-09/10 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 29. 9. 2009
FZV-B3-09/2 Anglické názvy jednotlivých pracovišť FZV 1. 7. 2009

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Číslo normyNázevÚčinnost od
FZV-VZ-2016 Výroční zpráva FZV za rok 2016 1. 1. 2017
FZV-VZ-2015 Výroční zpráva FZV za rok 2015 1. 1. 2016
FZV-VZ-2014 Výroční zpráva FZV za rok 2014 1. 1. 2015
FZV-VZ-2013 Výroční zpráva FZV za rok 2013 1. 1. 2014
FZV-VZ-2012 Výroční zpráva FZV za rok 2012 1. 1. 2012

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Přijímací řízení

Informace o nabízených studijních oborech pro akademický rok 2019/2020 naleznete
v elektronickém katalogu studijních oborů

 

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 bude zveřejněna nejpozději 19. října 2018.

Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

Vyhodnocení výsledků přijímací zkoušky ostatních studijních oborů

Bakalářské studijní obory - prezenční forma studia:

Bakalářské studijní obory - kombinovaná forma studia:

Navazující magisterské studijní obory - prezenční forma studia:

Navazující magisterské studijní obory - kombinovaná forma studia:

Statistické vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek.

Informace pro uchazeče přijaté ke studiu

Náhled do testů

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Akademický senát

Vědecká rada

Archiv úřední desky