Úřední deska

Oznámení

18. 10. 2018

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

2. 10. 2018

Dnem 8. října 2018 nabývá účinnosti vnitřní norma UP: R-B-18/23 – Identifikační karty UP

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Error

Žádný výstup služby

Vnitřní norma

Error

Žádný výstup služby

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Error

Žádný výstup služby

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Akademický senát

Error

Žádný výstup služby

Vědecká rada

Error

Žádný výstup služby

Archiv úřední desky