Úřední deska

Oznámení

18. 3. 2024

Výsledky voleb AS FZV UP 2024 - Zápis

15. 3. 2024

Ve dnech 11. 3. – 15. 3. 2024 se uskutečnily volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS FZV UP) pro funkční období 2024–2027, které se z důvodu rozhodnutí AS FZV UP v...

7. 3. 2024

Akademický senát Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS FZV UP )  na svém zasedání 9. 2. 2024 vyhlásil volby do AS FZV UP pro funkční období od 29. 3. 2024 – 29. 3. 2027, které letos proběhnou...

28. 2. 2024

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci konaných v roce 2024. Kandidátní listina

19. 2. 2024

Akademický senát Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje v souladu s čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci do Akademického senátu Fakulty...

26. 4. 2023

Zveřejnění jednotlivých kandidátů z řad akademických pracovníků a studentů Fakulty zdravotnických věd pro volby do AS UP na funkční období 2023–2026. Samotné volby nás čekají pouze v online podobě v termínu od 3. do 11. května...

13. 1. 2022

Dnem 14. ledna 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP: R-B-19/19-N04 – Cestovní náhrady – Novela č. 4 Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-19-N04.pdf

24. 1. 2020

Dnem 27. 1. 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma „Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021“ Odkaz: https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-20-02...

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpis

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-A-2-2017 Změna Statutu FZV UP 29.5.2017
FZV-A-17-03-ÚZ02 Volební řád AS FZV UP - úplné znění 29.5.2017
FZV-A-17-04-ÚZ01 Jednací řád AS FZV UP - úplné znění 29.5.2017
FZV-A-1/2015 Statut FZV UP 7.5.2015
FZV-A-11-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FZV UP - úplné znění 4.2.2011

Vnitřní norma

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-B-22/04-N01 Novela č. 1 provozního řádu budovy tř. Svobody 8 26.4.2024
FZV-B-22/01-N03 Novela č. 3 - Pravidla čerpání sociálního fondu na FZV UP Olomouc 1.12.2023
FZV-B-23/14 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na FZV UP 8.11.2023
FZV-B-23/13-ÚZ01 Rigorózní řízení na FZV UP (1. úplné znění) 1.11.2023
FZV-B-23/09 Čerpání finančních prostředků FZV UP do konce roku 2023 16.10.2023
FZV-B-23/11 Pověření na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 16.10.2023
FZV-B-23/04-N01 Novela č. 1 Pravidla pro předkládání návrhů odměn z DPP na Fakultě zdravotnických věd UP Olomouc 25.9.2023
FZV-B-23/04 Pravidla pro předkládání návrhů odměn z DPP na Fakultě zdravotnických věd UP Olomouc 1.8.2023
FZV-B-18/01-N02 Novela č. 2 vnitřní normy k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1.7.2023
FZV-MPD-22/01-N01 Novela č. 1 Metodického pokynu děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP 20.6.2023
FZV-B-23/05 Garanti zpracování osobních údajů na FZV UP 20.6.2023
FZV-B-23/02-N01 Novela č. 1 Stanovení výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované FZV UP.pdf 8.6.2023
FZV-B-23/02 Stanovení výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované FZV UP 31.3.2023
FZV-B-22/12 Vnitřní norma pro konání státních závěrečných zkoušek na FZV.pdf 10.11.2022
FZV-B-22/10 Vnitřní norma k Řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci.pdf 14.10.2022
FZV-MPD-22/01 Metodický pokyn pro vypracování bakalářské a diplomové práce na FZV UP v Olomouci.pdf 1.10.2022
FZV-B-22-05 Vnitřní norma FZV ke studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci - postgraduální studium 1.9.2022
FZV-B-22-04 Provozní řád budovy tř. Svobody 8 25.7.2022
FZV-B-22-02 Pověření na FZV UP 1.3.2022
FZV-B-21-07 Organizační řád FZV UP 1.1.2022
FZV-MP-20-01 Metodický pokyn - účty externistů na FZV 23.10.2020
FZV-B-18-01- N01 Novela ke SaZ řádu UP 1.9.2019
FZV-B-19/03 Řízení projektů na FZV UP 1.6.2019
FZV-B-18-01 Vnitřní norma k provádění studijního a zkušebního řádu UP 1.3.2018
FZV-SD-5/2016 Slavnostní akty FZV 1.10.2016
FZV-SD-4/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP v Olomouci 1.1.2014
FZV-MPD-5/2013 Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV 16.12.2013
FZV-SD-2/2013 Studentská pedagogická činnost 7.11.2013
FZV-B3-11/1 Statut a pracovní postupy Etické komise FZV 13.1.2011
FZV-B3-09/10 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 29.9.2009

Plný seznam vnitřních předpisů a norem FZV UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Základní dokumenty FZV

Výroční zpráva

Číslo normy Název Účinnost od
FZV-VZ-2023 Výroční zpráva FZV za rok 2023 1.1.2024
FZV-VZ-2022 Výroční zpráva FZV za rok 2022 1.1.2023
FZV-VZ-2021 Výroční zpráva FZV za rok 2021 1.1.2022
FZV-VZ-2020 Výroční zpráva FZV za rok 2020 1.1.2021
FZV-VZ-2019 Výroční zpráva FZV za rok 2019 1.1.2020
FZV-VZ-2018 Výroční zpráva FZV za rok 2018 1.1.2019
FZV-VZ-2017 Výroční zpráva FZV za rok 2017 1.1.2018
FZV-VZ-2016 Výroční zpráva FZV za rok 2016 1.1.2017
FZV-VZ-2015 Výroční zpráva FZV za rok 2015 1.1.2016
FZV-VZ-2014 Výroční zpráva FZV za rok 2014 1.1.2015
FZV-VZ-2013 Výroční zpráva FZV za rok 2013 1.1.2014
FZV-VZ-2012 Výroční zpráva FZV za rok 2012 1.1.2012

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ivana Řehánková

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že Ivan Řehánková si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-97071/1030S-2024 uloženou na Ústavu radiologických metod, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doporučování.

Oznámení vyvěšeno dne 15. 4. 2024 (den kdy zveřejníš), oznámení bude sňato dne 30. 4. 2024 ( 15. den po dni vyvěšení).

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Akademický senát

Vědecká rada

2018

2017

Archiv úřední desky

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)