Cena děkana

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, ve snaze podpořit kvalifikační růst členů akademické obce a prestiž vědecké práce na FZV UP, může každý rok udělit Cenu děkana FZV UP za významnou publikační činnost v souladu se směrnicí děkana FZV-SD-6/2016.

Vyhlášení soutěže o Cenu děkana FZV UP

Vážení členové akademické obce,
s odvoláním na Statut ceny děkana FZV UP FZV-SD-6/2016 vyhlašuji

Soutěž o cenu děkana FZV UP
za významnou publikační činnost za rok 2017

Publikace musí být uveřejněna v časopise s impakt faktorem a periodikum musí spadat dle databáze WoS do prvního decilu titulů své kategorie - třída A nebo do prvního kvartilu titulů své kategorie - třída B. Další podmínky soutěže jsou uvedeny v článku 2 směrnice děkana - Cena děkana FZV UP.

Vyplněné přihlášky spolu s kopií práce (obojí v elektronické formě) jsou přijímány na Referátu vědy a výzkumu FZV UP (Irena Jedličková) do 23. 3. 2018.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci oslav 10. výročí založení fakulty, kde bude autor moci prezentovat výsledky dané publikace v rámci vědecké konference.

 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan FZV UP

Oceněné práce a publikace

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2017 získali:

 • Doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. – Comfort-Supporting Nursing Activities for End-of-Life Patiens in an Institutionalized Environment, Journal of Nursing Scholarship, IF 2.396

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2016 získali:

 • Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO – Sonolysis in Prevention of Brain Infarction During Carotid Endarterectomy and Stenting (SONOBUSTER): a randomized, controlled trial, Eur Heart J., IF 15.064
 • Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO - One-Year Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or Minor Stroke, New England Journal of Medicine,  IF 59.558
 • PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. -Dying Care Interventions in the Intensive Care Unit, Journal of Nursing  Scholarship,  IF 2.128
 • Mgr. Yukari Yamada, Ph.D. - Dual Sensory Impairment and Cognitive Decline: The Results From the Shelter Study, The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, IF 5.476

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2015 získal:

 • prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO:
  Randomized clinical trial comparing neurological outcomes after carotid endarterectomy or stenting, British Journal of Surgery , IF 5,542
  Troponin T: Correlation with location and volume of acute brain infarction, International Journal of  Cardiology, IF 4,036

Cena děkana za získání vědecko-pedagogického titulu docent nebo profesor za rok 2014 byla udělena

 • prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO za jmenování profesorem v oboru neurologie s účinností od 19. září 2014.

Ceny děkana za významnou publikační činnost za rok 2014 získali práce prvního kvartilu:

 • Mgr. Yukari Yamada, Ph.D. - Prevalence and Correlates of Hearing and Visual Impairments in European Nursing Homes: Result from the SHELTER Study (Journal of the American Medical Directors Association, IF 4,781)
 • prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. - 99mTc-HMPAO-labelled leucocytes in musculoskeletal infections: The choice of reference tissue for semiquantitative analysis (European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, IF 5,217)