Cena děkana

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, ve snaze podpořit kvalifikační růst členů akademické obce a prestiž vědecké práce na FZV UP, může každý rok udělit Cenu děkana FZV UP za významnou publikační činnost v souladu se směrnicí děkana FZV-SD-6/2016.

Oceněné práce a publikace

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2018 získali:

 

 Archiv

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2017 získala:

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2016 získali:

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2015 získal:

Cena děkana za získání vědecko-pedagogického titulu docent nebo profesor za rok 2014 byla udělena

  • prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO za jmenování profesorem v oboru neurologie s účinností od 19. září 2014.

Ceny děkana za významnou publikační činnost za rok 2014 získali práce prvního kvartilu: