Etická komise

Zasedání Etické komise

Další zasedání Etické komise proběhne 22. 10. 2019.

Žádosti zasílejte nejpozději 5 pracovních dní před zasedáním Etické komise 1× elektronicky na lenka.stloukalova@upol.cz a 1x v tištěné formě na adresu:

Etická komise FZV UP v Olomouci,
Mgr. Lenka Stloukalová,
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc.

Složení Etické komise

Administrativní pracovník etické komise
Mgr. Lenka Stloukalová  lenka.stloukalova@upol.cz  58 563 2880

Akademický pracovník - předsedkyně komise - Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.  lenka.mazalova@upol.cz

Bez pracovního vstahu k FZV UP v Olomouci
Mgr. Alena Kmoníčková  alena.kmonickova@fnol.cz

Akademický pracovník - Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV UP v Olomouci
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz

Akademický pracovník - Ústav fyzioterapie FZV UP v Olomouci
MUDr. Petr Konečný, Ph.D.  petr.konecny@upol.cz

Bez zdravotnického vzdělání a bez odborné vědecké kvalifikace
PhDr. Iva Tenorová  i.tenorova@seznam.cz