Centrum praxí a praktické výuky

Náplní Centra praxí a praktické výuky nelékařských zdravotnických programů, které bylo zřízeno 1. 1. 2022, je zajištění administrace odborných praxí s poskytovateli zdravotních služeb a zajištění provozu odborných učeben.

Veškeré informace k praxím a stážím naleznete zde:

 Odborná praxe

  • informace o školeních bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO),
  • postup při zajištění odborné praxe,
  • zdravotnická zařízení se kterými má FZV UP uzavřenu smlouvu o realizaci odborné praxe,
  • další dokumenty vztahující se k odborné praxi,
  • postup při poranění během plnění odborné praxe,
  • aktuální informace o stavu ve zdravotnických zařízeních z pohledu plnění odborné praxe.

Odborné učebny jsou určeny pro praktickou výuku, kde se studenti nelékařských zdravotnických programů učí a zdokonalují v poskytování ošetřovatelské péče. Na speciálních modelech si studenti v rámci výuky i při samostudiu procvičují základní činnosti a dovednosti, které využijí nejen během plnění praxe, ale také při poskytování první pomoci. Na figurínách, které simulují přirozené podmínky, si mohou studenti vyzkoušet například obvazové techniky, péči o rány, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, katetrizaci močového měchýře, nebo použití elektrokadiografu.

Cílem FZV UP a tedy i Centra praxí a praktické výuky je trvalé zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání se zaměřením na zkvalitnění vzdělávací činnosti ve vazbě na nové aktuální poznatky z odborné praxe a posilovat vazbu studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění studentů nelékařských zdravotnických programů v praxi.

Vážení studenti, od 1. 3. 2023 zasílejte žádosti o vypracování smlouvy na praxi a dotazy související s administrací praxí studentů FZV UP na email cppv@upol.cz

Personální obsazení

Ředitelka CPPV
Mgr. Blažena Ševčíková, Ph.D., LLM  blazena.sevcikova@upol.cz  58 563 2829
Sekretářka
Bc. Zuzana Pavlíková  cppv@upol.cz  58 563 2836

Úřední hodiny / Office Hours

Změna konzultačních hodin:
10. 6. 2024 - konzultační hodiny zrušeny - školení
Dovolená:
od 8. 7. 2024 do 19. 7. 2024 - řádná dovolená
od 5. 8. 2024 do 16. 8. 2024 - řádná dovolená
Veškeré smlouvy budou zpracovány po návratu do kanceláře. Za měsíc červenec se budou smlouvy podepisovat dne 1. 7. 2024 a 22. 7. 2024. Děkuji za pochopení.
Upozornění:
V době letních prázdnin bude omezený provoz z důvodu čerpání řádných dovolených. Veškeré změny budou zveřejněny na stránkách Centra praxí a praktické výuky. Děkujeme za pochopení.

Pondělí / Monday 

9:00 - 11:30, 13:00 - 14:00

Úterý / Tuesday 

10:00 - 11:30

Středa / Wednesday 

10:00 - 11:30

Čtvrtek / Thursday 

X

Pátek / Friday 

9:00 - 11:30, 13:00 - 14:00

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)