Rigorózní řízení

Fakulta je oprávněna konat rigorózní  řízení a udělovat akademický titul PhDr. v rámci akreditace navazujícího magisterského studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví.

Státní rigorózní zkouška

Součástí státní rigorózní zkoušky je teoretická zkouška a obhajoba rigorózní práce.

Teoretická část se skládá ze tří základních okruhů:

  1. Ochrana a podpora zdraví, determinanty zdraví, veřejné zdravotnictví
  2. Management zdraví, legislativní aspekty organizace a řízení ve zdravotnictví.
  3. Ekonomika zdraví, ekonomické detrminanty zdraví.

Návrhy témat rigorózních prací:

  • Vývoj trhu práce v oblasti zdravotnictví
  • Environmentální vlivy na šíření infekčních nemocí
  • Populační dopady infekčních nemocí
  • Právní rámec ochrany a podpory zdraví v ČR a v mezinárodním srovnání
  • Environmentální, ekonomické a komerční determinanty zdraví
  • Epidemiologie vybraných nádorových onemocnění
  • Ochrana a podpora zdraví, prevence nemocí, zdravotní gramotnost

Uchazeč má právo navrhnout vlastní téma své rigorózní práce, to však musí být v souladu s akreditovaným magisterským studijním programem, v rámci kterého je rigorózní řízení konáno.

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatku pro akademický rok 2023/2024:  9.314,- Kč

Poplatek je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce Úhrada poplatku se dokládá výpisem z bankovního účtu osvědčujícím provedení bankovní operace.

Údaje pro platbu poplatku za rigorózní řízení:

Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 111000081
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče
Adresa majitele účtu: Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Kontakty

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
garant oboru rigorózního řízení
helena.kollarova@upol.cz
tel: 585 632 861

Kontaktní osoba pro podávání přihlášek:

Mgr. Lucie Sehnálková
referentka studijního oddělení
lucie.sehnalkova@upol.cz
tel: 585 632 840

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)