SVOČ

Záměrem Studentské vědecké odborné činnosti je dát prostor talentovaným studentům, kteří chtějí rozvíjet a prezentovat své poznatky v oblasti vědy a výzkumu, dokáží své názory na danou problematiku podat a obhájit před odbornou komisí a veřejností.

Každý rok pořádá fakulta konferenci SVOČ, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty zdravotnických věd.

Studenti, kteří práci úspěšně obhájí, obdrží stipendium ve výši až 2 000 Kč v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke Studentské vědecké a odborné činnosti na FZV UP FZV-SD-3/2016

Termíny X. Ročníku SVOČ 2017/18 na FZV UP

 • Přihlášení od 1. 10. 2017 - 15. 11. 2017
 • Odevzdání soutěžních prací do 16. 3. 2018
 • Obhajoby soutěžních prací 12. duben 2018

Ocenění SVOČ

 • Stipendium všem úspěšným studentům
  Všem řešitelům, kteří práci obhájili, náleží odměna ve výši  2 000Kč
 • Tři nejlépe hodnocené práce v jednotlivých sekcích
  V jednotlivých sekcích budou dále ohodnoceny tři nejlepší práce.
 1. místo – odměna 5.000,- Kč
 2. místo – odměna 3.000,- Kč
 3. místo – odměna 2.000,- Kč