IGS

Interní grantová soutěž

Hlavním cílem Interní grantové soutěže Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen IGS FZV) je kontinuálně podporovat zvyšování kvality vědecké a výzkumné činnosti na Fakultě zdravotnických věd (FZV) a umožnit pracovníkům FZV rozvíjet jejich výzkumný potenciál. Pro rok 2022 je stanoveným cílem IGS FZV podpora excelentního výzkumu a publikační činnosti pracovníků FZV v modulu 2 „Metodiky 17+“ a rozšíření spolupráce mezi jednotlivými pracovišti FZV.

Finanční prostředky IGS FZV pro rok 2022

Pro rok 2022 je výše finančních prostředků alokovaných na IGS FZV stanovena dle Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP na 10 % příspěvku na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, který byl FZV přidělen.

Základní podmínky grantové soutěže

  1. Předložení přihlášky, kde je plánovaným výsledkem nejméně jeden odborný článek evidovaný v databázi Web of Science (WoS) v 1. decilu nebo v 1. až 3. kvartilu dle Article Influence Score (AIS) jednotlivých časopisů za příslušný rok (nebudou uznány časopisy, kterým je přiděleno AIS na základě Emerging Sources Citation Index (ESCI).
  2. Všechny výstupy musí mít výhradní afiliaci k FZV UP a výhradní dedikaci IGS FZV 2022.
  3. Navrhovatelem (hlavním řešitelem) grantového projektu může být pouze akademický nebo vědecký pracovník, který je zaměstnancem UP s úvazkem na FZV ve výši alespoň 0,5.
  4. Žádost o grant musí být schválena vedoucím pracoviště navrhovatele.
  5. Odpovědnost za splnění závazků nese hlavní řešitel a jeho pracoviště.
  6. V případě nesplnění základní podmínky č. 1 bude 50 % finančních prostředků přiděleného grantu vráceno do rozpočtu FZV na úkor rozpočtu pracoviště navrhovatele.
  7. Délka trvání IGS FZV 2022 (pilotní projekt) je od 17. 6. 2022 do 31. 5. 2023 s tím, že plánované finanční prostředky je potřeba vyčerpat do 30. 11. 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)