Fakulta zdravotnických věd si zvolí nový senát

Ilustrační foto: Martin Višňa
Středa 10. únor 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Začátek března se na fakultě zdravotnických věd ponese ve volebním duchu. Akademici a studenti budou prostřednictvím elektronického hlasování vybírat své nové zástupce ve fakultním akademickém senátu pro funkční období 2021–2024.

Volby, které Akademický senát FZV UP vyhlásil na svém prvním letošním zasedání, se uskuteční v termínu 8.–12. března, a to s ohledem na epidemickou situaci elektronickou formou na webu www.volby.upol.cz.

„Příští senát bude mimo jiné schvalovat otevření dalších studijních programů a vznik nových ústavů, čeká ho novelizace Jednacího řádu AS FZV UP a v závěru svého funkčního období by pak měl volit dalšího děkana,“ uvedl současný předseda senátu Lukáš Merz, co budoucí senátory v následujících třech letech čeká.

„Akademici a studenti by měli volit své zástupce do fakultního senátu, protože jim to dává možnost kontrolovat vedení fakulty, ovlivňovat její směřování a strategie a mají tak šanci zlepšit fungování akademického života pro vyučující i studenty,“ připomněl Lukáš Merz.

Kandidáty do senátu může akademická obec fakulty písemně navrhovat do 22. února, následně bude volební komisí přehled všech kandidátů zveřejněn. Voliči budou do dvanáctičlenného senátu vybírat osm akademiků a čtyři zástupce studentů. Výsledky elektronického hlasování budou oznámeny 15. března, poté ještě poběží třídenní lhůta pro případné stížnosti.

Další potřebné informace k volbám jsou k dispozici zde

V současném složení se Akademický senát FZV UP do 28. března, kdy končí jeho funkční období, sejde ještě jednou. Schvalovat by měl změnu organizačního řádu fakulty.

Zpět