Vyhlášení voleb do AS FZV UP

Středa 17. únor 2021, 15:21

AS FZV UP vyhlašuje volby do AS FZV UP pro funkční období 2021-2024. Termín voleb je stanoven na 8. 3. až 12. 3. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou volby v elektronické podobě dle čl. 7a VŘ AS FZV UP:

Vyzýváme členy akademické obce k podávání návrhů kandidátů. K nominaci doporučujeme použít přiložené formuláře:

Návrhy lze podávat v písemné formě do 22. 2. 2021 do 15:00 na sekretariát děkana FZV Mgr. Andrei Šperkové v obálce adresované předsedovi Volební komise Mgr. Ondřeji Machaczkovi, Ph.D.

Harmonogram voleb do AS FZV UP

Vyhlášení voleb 2. 2. 2021
Zvolení předsedy VK do 9. 2. 2021
Zveřejnění volebních dnů do 15. 2. 2021
Písemné souhlasy s kandidaturou do 22. 2. 2021
Zveřejnění kandidátní listiny do 26. 2. 2021
Seznamy voličů do 1. 3. 2021
Volby 8. 3. 2021 od 8.00 hod.
do 12. 3. 2021 12.00 hod.
Vyhotovení zápisu 15. 3. 2021
Termín pro podání stížnosti 18. 3. 2021
Volební komise  
Předseda: Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.
Členové: Mgr. Anita Můčková, Ph.D.
  Marie Pavlíková
  Soňa Jakubíková
  Bc. Jana Vrbová
Zpět