Výsledky voleb na FZV do AS UP

Čtvrtek 28. květen 2020, 10:15

Ve dnech 19. – 25. 5. 2020 se uskutečnily historicky první online volby na naší fakultě, kde  akademická obec Fakulty zdravotnických věd volila své zástupce do nového Akademického senátu Univerzity Palackého pro funkční období 2020 – 2023. Do senátních voleb UP souhlasilo se svoji kandidaturou na FZV 5 kandidátů z řad akademických pracovníků a 9 kandidátů z řad studentů. Kandidáti měli také možnost seznámit akademickou obec se svými volebními tezemi.

Dílčí volební komise AS FZV provedla vyhodnocení voleb 26. 5. 2020 a konstatovala, že online hlasování proběhlo v souladu s Volebním řádem Akademického senátu UP. V průběhu voleb nebyly zjištěny žádné nedostatky, volební komise neobdržela do 26. 5. 2020 žádné připomínky.

Souhrnné výsledky:
Voliči celkem: 936
Volební účast v %: 33,87 %
Odevzdaných hlasů: 317

DVK FZV zveřejňuje kompletní výsledky voleb na Fakultě zdravotnických věd

Kandidáti z řad akademických pracovníků:

počet
hlasů
příjmení, jméno, tituly pracoviště  
128 Aláčová Gaul Petra, Mgr. Ph.D. Ústav fyzioterapie zvolena
120 Merz Lukáš, Mgr. Ph.D. Ústav společenských a humanitních věd zvolen
106 Šáteková Lenka, Mgr., Ph.D. Ústav ošetřovatelství náhradník
69 Hrubá Renata, Mgr. Ústav porodní asistence náhradník
39 Kisvetrová Helena, doc. PhDr., Ph.D. Centrum vědy a výzkumu náhradník

Kandidáti z řad studentů:

počet
hlasů
příjmení, jméno, tituly studijní program, obor, ročník  
105 Marková Tereza Fyzioterapie, 2. ročník zvolena
54 Balcárková Barbara Porodní asistence, 1. ročník náhradník
46 Fellner Simon Matěj Zdravotnický záchranář, 1. ročník náhradník
38 Stejskalová Klára Ošetřovatelství, 1. ročník náhradník
22 Pavelková Markéta Ošetřovatelství, 1. ročník  
20 Tomanová Jitka, PhDr. et. Mgr., Ph.D. Doktorský studijní program Ošetřovatelství, 1. ročník  
14 Švábová Barbora Porodní asistence, 1. ročník  
11 Kočíšová Denisa Ošetřovatelství, 2. ročník  
4 Kraiczová Monika Porodní asistence, 1. ročník  

Akademický senát UP je samosprávným zastupitelským orgánem a má 24 členů. Každá fakulta je v něm zastoupena dvěma senátory z řad akademiků a jedním z řad studentů. Členy senátu se stávají ti kandidáti, kteří obdrželi na každé fakultě nejvyšší počty hlasů.

Dílčí volební komise AS FZV UP děkuje voličům za jejich účast v prvních online volbách, děkuje všem kandidátům za jejich aktivní účast se zúčastnit voleb a za prezentované volební teze.
Zvoleným kandidátům Mgr. Petře Gaul Aláčové, Ph.D., Mgr. Lukáši Merzovi, Ph.D. a Tereze Markové, přejeme do nového funkčního období AS UP hodně úsilí, motivace a úspěchů při reprezentování a zastupování Fakulty zdravotnických věd v Akademickém senátu UP. K tomu jim budeme ale také, jako akademická obec, maximálně nápomocni.

Za Dílčí volební komisi FZV UP
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
předseda DVK FZV UP

Zpět