Reprezentujte Univerzitu Palackého na Českých akademických hrách v Brně!

čtvrtek 2. květen 2019, 10:45 – Text: Vítězslav Prukner

Hostitelem letošního 18. ročníku Českých akademických her je v termínu 23.–28. června 2019 Vysoké učení technické v Brně a akce je součástí kalendáře oslav 120. výročí založení technické univerzity. Centrum sportovně-společenského setkání je v kampusu Pod Palackého vrchem, sportovci zavítají také na sportoviště Univerzity obrany, Veterinární a farmaceutické univerzity a vybraných brněnských sportovních klubů. Ve 23 zařazených sportech by mělo soutěžit o titul Akademický mistr/yně přibližně 2000 sportovců z celkem 50 vysokých a vyšších odborných škol. V reprezentačních týmech škol startují i reprezentanti České republiky, účastníci světových univerziád, akademických mistrovství světa nebo mezinárodních univerzitních mistrovství a předvedené výkony stojí za zhlédnutí i povzbuzení, takže i diváci si přijdou na své.

Přihlášky

Přihlašování je možné do 5. června 2019.

Studenti UP se k reprezentaci Univerzity Palackého přihlašují prostřednictvím následujících garantů sportů:

Kolektivní sporty

Sport

Garant pro UP

E-mail

Basketbal M

Petr Reich

petr.reich@upol.cz 

Basketbal Ž

Svatopluk Horák

svatopluk.horak@upol.cz

Florbal M

Dagmar Sigmundová

dagmar.sigmundova@upol.cz

Florbal Ž

Dagmar Sigmundová

dagmar.sigmundova@upol.cz

Fotbal M

Mojmír Fryčák

mojmir.frycak@seznam.cz

Frisbee

Vítězslav Prukner

vitezslav.prukner@upol.cz

Futsal M

Mojmír Fryčák

mojmir.frycak@seznam.cz

Futsal Ž

Michal Hrubý

michal.hruby@upol.cz

Házená M

Jan Bělka

jan.belka@email.cz

Házená Ž

Jan Bělka

jan.belka@email.cz

Nohejbal M

Michal Hrubý

michal.hruby@upol.cz

Volejbal M

Katarína Dudová

katarina.dudova@upol.cz

Volejbal Ž

Katarína Dudová

katarina.dudova@upol.cz

Individuální sporty

Sport

Garant pro UP

E-mail

Aerobik

Liběna Kováčová

libena.kovacova@upol.cz

Atletika

Vítězslav Prukner

vitezslav.prukner@upol.cz

Badminton

Jan Říha

jan.riha@upol.cz

Beach volejbal

Katarína Dudová

katarina.dudova@upol.cz

Bouldering

Roman Cuberek

roman.cuberek@upol.cz

Judo

Jiří Štěpán

jiri.stepan@upol.cz

Karate

Jiří Štěpán

jiri.stepan@upol.cz

MTB cyklistika

Michal Valenta

michal.valenta@upol.cz

Orientační běh

Michal Valenta

michal.valenta@upol.cz

Plavání

Jiří Dub

jiri.dub@upol.cz

Plavání s ploutvemi

Beata Polišenská

bpolisenska@gmail.com

Šplh

Jiří Buben

jiri.buben@upol.cz 

Tenis

Karel Hůlka

karel.hulka@upol.cz

Veslování

Rudolf Rozsypal

rudolf.rozsypal@upol.cz

Vodní slalom

Rudolf Rozsypal

rudolf.rozsypal@upol.cz

Studenti soutěží v kolektivních a individuálních soutěžích za školy včetně kvalifikací (výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo univerzity). Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ na základě přidělených kódů.

Pro bezproblémové přihlašování a registraci do vypsaných soutěží je třeba, aby studenti svým tělovýchovným pracovištím nahlásili: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, e-mail, sport a disciplínu, eventuálně nejlepší výkon u atletiky, plavání, u orientačního běhu číslo SI. Uvádějte prosím emailové adresy jednotlivých konkrétních sportovců a u kolektivních sportů označte kapitána – organizačního pracovníka družstva pro rychlou komunikaci s ředitelem soutěže.

Součástí registrace je také nahlášení požadavku na ubytování.

Motivace pro sportovce UP

Studenti – členové sportovní reprezentace UP v Olomouci budou mít proplaceny veškeré náklady související s účastí na ČAH 2019 (jízdné, ubytování) a navíc obdrží částku na stravné ve výši 150 Kč/den.

Všichni medailisté obdrží za zisk medailí v individuálních či týmových sportech jednorázové sportovní stipendium v následující výši: 3000 Kč za zisk zlaté medaile, 2000 Kč za zisk stříbrné medaile a 1000 Kč za zisk bronzové medaile.

Podmínky účasti

ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokážou platným dokladem o studiu (index, ISIC karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2019. Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy, kromě badmintonu, plážového volejbalu a tenisu (je uvedeno v propozicích sportu). V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu. ČAH 2019 se nemůže zúčastnit student, který má v době konání ČAH přerušené studium.

Výjimky:

 1. Start závodníků, kteří ukončili studia v roce 2018, je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti nesmí být v době konání AMS nebo SU starší 25 let. U prezence se prokážou kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
 2. Start družstva z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a předpokládá se účast konkrétního družstva. V propozicích závodu tato skutečnost musí být uvedena.
 3. Start dvojic z různých škol je povolen pouze při čtyřhrách (badminton, tenis, plážový volejbal). Získané body se dělí.

Věková hranice: Studenti se mohou zúčastnit ČAH bez omezení věku.

Počty účastníků

Individuální sporty:

Minimální počet pro uskutečnění soutěže je 18 účastníků ze 4 vysokých škol ze 3 oblastí. V jednotlivých disciplínách je min. počet 4 účastníci ze 2 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme pořadatelům soutěž zrušit, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se nezapočítávají dvojice, družstva ani štafety, která jsou tvořena závodníky z různých škol, (mimo výjimky – viz podmínky účasti - výjimky bod 2 a 3).

Kolektivní sporty:

Min. počet družstev v soutěži jsou 4 ze 3 různých oblastí. Max. počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola. Maximální počty hráčů ve družstvu jsou následující:

 • basketbal: 12
 • házená: 14
 • florbal: 17
 • fotbal: 18
 • futsal: 14
 • frisbee: 10
 • softball: 15
 • volejbal: 12

Ubytování

Je zajištěno na kolejích VUT v Brně (koleje VUT, Kolejní 2, blok A 02, Brno, 612 00; GPS 49.2313153N, 16.5704253E) a areálu Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, 612 00 Brno-Královo Pole. Přihlášený účastník má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita. Registrace na ubytování probíhá současně s registrací do soutěže.

Stravování

Pro ubytované je zajištěna snídaně, ostatní stravování si hradí účastníci sami – lze využít volné kapacity stravovacích zařízení VUT. Menza VUT, Kolejní 2, blok A 02, Brno, 612 00; GPS 49.2313153N, 16.5704253E

 • Snídaně pro účastníky ČAH jsou zajištěny formou bufetu.
 • Doba pro vydávání snídaní je 7.00–9.00 hod. V případě potřeby – přesun na sportoviště mimo kampus můžeme zajistit výdej snídaní od 6.30 hod.
 • Ve stejném areálu v menzách VUT je možné zakoupit menu dle aktuální nabídky (9.00–20.00).

Doprava

Vzhledem ke skutečnosti, že se ČAH 2019 uskuteční v blízkém Brně, nebude tentokrát UP v Olomouci realizovat přepravu sportovců formou autobusové kyvadlové přepravy. Každý sportovec může využít pro přepravu individuálně zvolený dopravní prostředek (bus, rychlík 2. tř.) a náklady na jízdné mu budou proplaceny garantem sportu oproti předloženému jízdnímu dokladu (včetně MHD v Brně).

Akreditace sportovců

Akreditace registrovaných sportovců proběhne na jednotlivých sportovištích dle pokynů v propozicích soutěže. Družstva v kolektivních sportech předkládají potvrzené soupisky hráčů, v individuálních sportech studenti prokazují platným dokladem o studiu.

Přehled sportů a další podrobné informace

Všechny podrobné informace o vypsaných sportech a další informace, které budete potřebovat k účasti na ČAH 2019 v Brně objevíte na webu www.ceskeakademickehry.cz

Všem sportovcům přejeme mnoho sportovních úspěchů při reprezentaci UP v Olomouci.

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D., hlavní koordinátor sportovní reprezentace UP