Fakulta zdravotnických věd vyhlásila soutěž o Ceny děkana

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
pondělí 5. březen 2018, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Akademičtí pracovníci fakulty zdravotnických věd se mohou znovu ucházet o Ceny děkana za významnou publikační činnost. Ocenění převezmou v rámci oslav 10. výročí založení fakulty. Přihlášky do soutěže lze zasílat do 23. března.

Cenu mohou získat autoři z řad zaměstnanců fakulty, kteří publikovali původní vědeckou práci v časopise s impakt faktorem, a to jako hlavní autoři nebo první spoluautoři. „Periodikum zároveň musí spadat do prvního decilu nebo prvního kvartilu titulů dané kategorie podle databáze Web of Science,“ upřesnil proděkan pro vědu a výzkum David Školoudík.

Vyplněné přihlášky spolu s kopií práce v elektronické formě přijímá Referát vědy a výzkumu do 23. března. Předložené práce posoudí vědecko-výzkumná komise fakulty. Na základě jejího doporučení rozhodne děkan o udělení ceny. Doprovází ji částka deseti tisíc korun. Detailní podmínky soutěže jsou uvedeny ve Statutu Ceny děkana FZV UP.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci oslav 10. výročí založení fakulty, které jsou plánovány na duben tohoto roku. Ocenění autoři budou moci prezentovat své publikace v průběhu připravované vědecké konference. 

Fakulta zdravotnických věd vyhlásila děkanské ceny poprvé v roce 2014. Vedle odměny za excelentní publikace je jejím cílem zvýšit prestiž vědecké práce akademických pracovníků a motivovat je k publikační aktivitě. V uplynulých letech je obdrželi Helena Kisvetrová, Yukari Yamada, David Školoudík nebo Milan Kamínek.