Konference FZV se účastnil i britský odborník na biomechaniku pohybu

Kineziologická konference na FZV. Fotogalerie: Martin Višňa
čtvrtek 2. květen 2019, 8:00 – Text: Martin Višňa

Témata z fyzioterapeutické a rehabilitační praxe v návaznosti na aktuální možnosti biomechanických analýz pohybu nabídly konference a workshop, které uspořádal Ústav fyzioterapie fakulty zdravotnických věd ve spolupráci s biomechaniky z fakulty tělesné kultury. Hostem byl profesor Jim Richards z britské University of Central Lancashire.

Program konference přilákal do posluchárny Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc téměř stovku posluchačů, zejména studentů fyzioterapie, ale i mediky, lékaře a další zájemce. Mluvilo se například o elektroakupunktuře, kdy Peter Olšák z oddělení rehabilitace fakultní nemocnice seznámil publikum s případem muže, který si poranil ruku na pásovém dopravníku. Použití elektroakupunktury jako doplňkové rehabilitační metody pomohlo ustoupit od chystané neurochirurgické operace.

Ondřej Laštovička z FTK zase mluvil o vlivu senzomotorických vložek do obuvi na činnost svalů dolních končetin, Hana Ondráčková prezentovala práci zaměřenou na představu pohybu. „Tato technika se používá jako prostředek motorického učení u sportovců nebo hráčů na hudební nástroj. Do pozornosti se v poslední době dostává i jako rehabilitační metoda, a to při motorické obnově u neurologických a ortopedických pacientů,“ uvedla studentka fyzioterapie na FZV. „Víme, že imaginace pohybu má velice podobné neurální aktivace jako skutečně vykonávaný pohyb. Chtěli jsme tedy zjistit bezprostřední vliv představy na kvalitu skutečně vykonaného pohybu,“ dodala Hana Ondráčková.  

Zaujaly také další příspěvky, celkem jich zaznělo osm. Pozorně jim naslouchal také zahraniční host konference Jim Richards. „Je to mezinárodně uznávaný odborník v oblasti biomechaniky pohybu, se kterým dlouhodobě spolupracujeme v rámci dílčích výzkumných projektů i výměnných pobytů studentů. Domnívám se, že pan profesor vnímá potenciál, který naše pracoviště představuje, a i z toho důvodu se opakovaně účastní našich konferencí a přednášek pro studenty i odbornou veřejnost,“ řekla hlavní organizátorka Barbora Kolářová z ústavu fyzioterapie.

Workshop s Jimem Richardsem, který na konferenci navázal, byl zaměřen na povrchovou elektromyografii, vyšetřovací metodu, která podává obraz o aktivitě svalů podílejících se na realizaci konkrétního pohybového úkolu. „Z workshopu bylo mimo jiné zřejmé, že aktuální trendy směřují k uživatelsky příznivým technologiím, které v průběhu měření neomezují pohyb pacienta a současně umožňují snímat nejen svalovou aktivitu, ale i další časoprostorové veličiny, jako například úhlovou rychlost nebo zrychlení. Tím je možné hodnotit aspekt řízení i mechaniky pohybu v podstatě jedním senzorem. Účastníky zaujala zejména nově vyvinutá technologie, která se zabývá dekompozicí elektromyografického signálu,“ doplnila Barbora Kolářová.