Přípravné semináře

Aplikovaná fyzioterapie

Ústav klinické rehabilitace Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci pořádá pro uchazeče o studijní program Aplikovaná fyzioterapie (navazující magisterské studium) přípravný seminář, který se uskuteční v pátek 21. května 2021. Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče o studium tohoto studijního programu, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

Datum konání: 21. května 2021

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, učebna TÚ 1.164
(v případě, že z důvodu protiepidemických opatření nebude možné seminář konat prezenčně, uskuteční se v uvedeném termínu on-line formou).

Program:

Prezence od 10: 00 hodin, zahájení v 10:30 hodin, předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.

Příjem přihlášek: do 17. května 2021  

Příjem přihlášek probíhá prostřednictvím Portálu CŽV.
Pro přihlášení použijte tento odkaz: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/1884/detail/terms

Účastnický poplatek: 500,- Kč   
Platební údaje budou vygenerovány přihlášeným uchazečům prostřednictvím Portálu CŽV.  
Platbu je třeba provést nejpozději do data uzávěrky přihlášek.
 
Upozorňujeme zájemce, že kapacita kurzu je omezena (40 osob).