Zdravotník zotavovacích akcí

úterý 24. červenec 2018, 13:47

Kurz zdravotník zotavovacích akcí pořádal Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV.

Akce se uskutečnila ve dnech ve dnech 18. – 25. června 2018. Kurz byl určen zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích. Zúčastnilo se jej 18 zájemců různých profesí a také studentů z různých univerzit.

Kurz se realizoval na základě udělení akreditace od MŠMT (č.j.: MSMT-10928/2016-1) na vzdělávací rekvalifikační program Zdravotník zotavovacích akcí. Účastníci kurzu absolvovali celkem 26 teoretických hodin a 19 hodin praktické výuky.
Vzdělávací program probíhal v Centru praktických dovedností. V rámci odborného programu byly přítomným předneseny základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc, péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí, hygiena a epidemiologie, vybraná onemocnění dětí a dospělých, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Na figurínách, které simulují přirozené podmínky, si mohli účastníci prakticky vyzkoušet poskytování první pomoci dětem i dospělým a také další situace, které se mohou v praxi vyskytnout.
K výuce byla využívána tzv. zážitková pedagogika, která umožnila účastníkům dobré zapamatování všech výše zmiňovaných úkonů.


Závěrečná zkouška se uskutečnila 25. června 2018, kdy účastníci psali závěrečný test a poté následovala ústní a praktická zkouška. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu bylo uděleno absolventům „Osvědčení orekvalifikaci“  s celostátní platností. Podle reakcí účastníků, kdy dle proběhlé písemné evaluace a z dopisů, byl průběh a zajištění kurzu hodnoceno velmi kladně. I nadále plánujeme nabídnout tento kurz v roce 2019.

 
Ústav pro výuku odborných předmětů a praktických dovedností
Centrum praktických dovedností
 

Mgr. Pavlína Krystýnová
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
tel: 58 563 2823
email: pavlina.krystynova@upol.cz

Zpět