Výzva studentům!

Čtvrtek 12. březen 2020, 15:29

Vážené studentky,
vážení studenti,

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a prohlášení premiéra ČR k využití studentů pro řešení nastalé situace ve zdravotnictví (viz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/studenti-nemocnice-nahradi-sestry-hlidani-deti.A200310_205924_domaci_zaz) vás vyzýváme ke zvážení pomoci poskytovatelům zdravotní péče – nemocnicím, zdravotně sociálním zařízením institucím zajišťujícím péči v domácím prostředí.

V případě vašeho zájmu, sdělte prosím tuto skutečnost asistentce děkana FZV UP na e-mail: andrea.sperkova@upol.cz s uvedením jména, příjmení, studijního oboru, ročníku a kontaktních informací (telefonní číslo, emailová adresa).

Máme zájem o tyto odbornosti:

  • všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, radiologičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři,
  • ošetřovatelé: absolvování 3 semestrů studijního programu všeobecná sestra a porodní asistentka nebo 4 semestrů studijního programu zdravotnický záchranář,
  • sanitáře: absolvování 2 semestrů studijního programu všeobecná sestra, porodní asistentka nebo zdravotnický záchranář.

Váš výkon činností v uvedených povoláních bude založen na pracovně právním vztahu s příslušným zaměstnavatelem (FNOL – Dohoda o provedení práce) či na dobrovolnické bázi.
V případě doložení počtu odpracovaných hodin vám tyto budou zohledněny - uznány v rámci plnění studijních povinností při výuce praxí s ohledem na příslušné právní předpisy – Zákon č. 96/2004 v platném znění a Vyhlášku č. 39/2005 v platném znění.


Děkujeme za vaši pomoc pacientům.  

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
děkan
Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci

 

Zpět