Výzva k evidenci z důvodu uložení pracovní povinnosti

úterý 17. březen 2020, 12:32

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 k zajištění poskytování zdravotních služeb mají po dobu trvání nouzového stavu studenti posledních ročníků prezenční formy studia oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář a dále studenti prezenční formy studia navazujícího magisterského oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Více informací: Výzva k evidenci z důvodu uložení pracovní povinnosti.

Zpět