Výsledky voleb do AS FZV UP 2021

Sobota 13. březen 2021, 14:49

Ve dnech 8. 3. – 12. 3. 2021 se uskutečnily volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP pro funkční období 2021 - 2024, které se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace konaly formou online. S kandidaturou souhlasilo 20 navržených kandidátu z řad akademických pracovníků a 10 navržených kandidátů z řad studentů. Voliči do dvanáctičlenného senátu mohli vybírat osm akademiků a čtyři zástupce studentů.

Volební komise provedla po ukončení voleb dne 12. 3. vyhodnocení výsledků a konstatovala, že online hlasování proběhlo bez incidentů a v souladu s Volebním řádem AS FZV UP v Olomouci. Volební účast byla 39,29 %.

Souhrnné výsledky voleb

Celkový počet oprávněných voličů: 1069
Akademičtí pracovníci: 145
Studenti: 931
Akademičtí pracovníci, tak i studenti: 7

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 420
Akademičtí pracovníci: 68
Studenti: 352

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků FZV UP-Olomouc podle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích lístků uvedené sestupně

Pořadí Příjmení, jméno, tituly Pracoviště Počet
hlasů/
Status
1 Merz Lukáš, Mgr., Ph.D. Ústav společenských a humanitních věd 33 Zvolen
2 Gaul Aláčová Petra, Mgr., Ph.D. Ústav klinické rehabilitace 32 Zvolen
3 Vyskotová Jana, Mgr., Ph.D. Ústav klinické rehabilitace 30 Zvolen
4 Bubeníková Štěpánka, Mgr., Ph.D. Ústav porodní asistence 28 Zvolen
*5 Mazalová Lenka, Mgr., Ph.D. Ústav ošetřovatelství 20L1 Zvolen
*6 Šamaj Martin, PhDr., MBA Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví 20L1 Zvolen
*7 Janoušková Kateřina, Mgr. Ústav porodní asistence 20L1 Zvolen
*8 Zatloukalová Anna, Mgr., Ph.D. Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví 17L2 Zvolen
*9 Danosová Marinella Mgr., DiS. Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče 17L2 Náhradník
*10 Bartoníčková Daniela, Mgr. Ústav ošetřovatelství 17L2 Náhradník
*11 Šateková Lenka, Mgr., Ph.D. Ústav ošetřovatelství 17L2 Náhradník
*12 Kropáč Jiří, Ing., MBA Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví 16L3 Náhradník
*13 Machálková Lenka, PhDr., Ph.D. Ústav ošetřovatelství 16L3 Náhradník
14 Harvánek Kamil, Mgr., Ph.D. Ústav společenských a humanitních věd 15 Náhradník
15 Kopecký Miroslav, doc. PaedDr., Ph.D. Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností 14 Náhradník
16 Šaňáková Šárka, Mgr., Ph.D. Ústav ošetřovatelství 13 Náhradník
*17 Reiterová Eva, RNDr., Ph.D. Centrum vědy a výzkumu 12L4 Náhradník
*18 Bortl Tomáš Mgr., DiS. Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče 12L4 Náhradník
19 Ševčíková Blažena, Mgr. Ústav ošetřovatelství 10 Náhradník
20 Pěrůžková Radana, Mgr. Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče 9 Náhradník

*Pořadí kandidátů stanoveno anonymním losováním realizovaným za přítomnosti všech členů volební komise (viz Volební řád AS FZV UP v Olomouci, čl. 8, odst. 2, písm. e).
L1-L4 – číslo anonymního losování

 

Pořadí kandidátů z řad studentů FZV UP-Olomouc podle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích lístků uvedené sestupně

Pořadí Příjmení, jméno, tituly Studijní program ročník Počet hlasů Status
1 Marková Tereza Fyzioterapie 3. 183 Zvolen
2 Hrašková Ema Fyzioterapie 2. 144 Zvolen
3 Hladišová Natálie Ošetřovatelství 2. 116 Zvolen
4 Kubínová Eliška Ošetřovatelství 2. 107 Zvolen
5 Kozlovská Jana, Bc. Organizace a řízení ve zdravotnictví 1. 88 Náhradník
6 Balcárková Barbara Porodní asistence 2. 86 Náhradník
*7 Trundová Julie Ošetřovatelství 2. 77L5 Náhradník
*8 Mazalová Pavlína Ošetřovatelství 2. 77L5 Náhradník
9 Konečná Simona Radiologická asistence 2. 72 Náhradník
10 Švábová Barbora Porodní asistence 2. 65 Náhradník

*Pořadí kandidátů stanoveno losováním realizovaným za přítomnosti všech členů volební komise (viz Volební řád AS FZV UP v Olomouci, čl. 8, odst. 2, písm. e).
L5 – číslo anonymního losování

 

V souladu s čl. 9 Volebního řádu AS FZV UP v Olomouci je možno do 3 pracovních dnů od zveřejnění Zápisu o výsledcích hlasování podat odůvodněnou stížnost na průběh voleb. Námitky se podávají předsedovi volební komise.

 

Volební komise  
Předseda: Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.
Členové: Mgr. Anita Můčková, Ph.D.
  Marie Pavlíková
  Soňa Jakubíková
  Bc. Jana Vrbová
Zpět