Vyhlášení termínu voleb do AS UP na FZV v Olomouci

čtvrtek 7. květen 2020, 15:21

Dílčí volební komise FZV tlumočí informace z jednání Akademického senátu UP ze zasedání dne 29. 4. 2020 (plné znění https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/) a z jednání HVK AS UP:

V souladu s ustanovením čl. 15a odst. 1 Volebního řádu AS UP, vloženým do něj jeho novelou, účinnou od 24. 4. 2020, proběhne hlasování v rámci řádných voleb do AS UP na funkční období 2020–2023 výhradně elektronickou formou.

V souladu s ustanovením čl. 15a odst. 4 Volebního řádu AS UP, vloženým do něj jeho novelou, účinnou od 24. 4. 2020, určuje AS UP shodně pro všechna volební místa okamžik zahájení a ukončení elektronického hlasování tak, jak je specifikováno v novém harmonogramu voleb uvedeném níže v tomto usnesení.

Upravený harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020–2023

Upravený harmonogram jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám do AS UP na funkční období 2020–2023:

 

1. Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů do 21. 2. 2020
2. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách do 5. 3. 2020
3. Návrhy kandidátů do AS UP 24. 2. – 5. 3. 2020
4. Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamů voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí do 13. 3. 2020
5. Zahájení elektronického hlasování 19. 5. 2020
6. Ukončení elektronického hlasování 25. 5. 2020
7. Vyhlášení výsledků voleb do 27. 5. 2020
8. Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 29. 5. 2020
9. Termín pro případné opakování voleb do 12. 6. 2020

Z jednání HVK AS UP dále vyplynulo, že se připravují testovací volby, které se pravděpodobně uskuteční od pátku 8. 5. do pondělí 11. 5. 2020.

DVK komise vyzývá členy akademické obce FZV, aby se zúčastnili i testovacích voleb pro ověření volebního systému.

O další přípravě a postupu voleb Vás budeme informovat.

 

Těším se na Vaši volební účast
doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D.
Předseda DVK AS FZV

 

Zpět