Výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2020/2021

Pátek 11. prosinec 2020, 15:07

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

vypisuje v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní  semestr ak. roku 2020/2021 na níže uvedených pracovištích:

  • Ústav ošetřovatelství: 5 míst
  • Ústav porodní asistence:  2 místa
  • Ústav klinické rehabilitace: 5 míst
  • Ústav radiologických metod: 4 místa
  • Ústav společenských a humanitních věd: 2 místa
  • Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče: 2 místa

Studenti prezenčních forem studia, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, podávají přihlášku na předepsaném formuláři přímo na příslušném ústavu do 8. ledna 2021.

Formulář naleznete zde:

https://www.fzv.upol.cz/zamestnanci/administrativa/formulare/

 

Pracovní náplní studentské pedagogické síly je spolupráce při zajištění výuky, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu (další informace viz Směrnice děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti FZV-SD-1/2013). Za vykonávanou činnost je vypláceno jednorázové stipendium ve výši max. 5.000,- Kč za semestr.

SPČ Vyhlášení

Zpět