Univerzita Palackého nabízí nové studijní programy. Reaguje na požadavky trhu práce

Ilustrační foto: Milada Hronová
úterý 12. únor 2019, 10:00 – Text: Tomáš Krejčiřík

Univerzita Palackého je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akreditaci. V návaznosti na to změnila strukturu nabízeného studia a otevírá pro uchazeče nové moderní studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce, kde chybí zaměstnanci v pedagogických či lékařských profesích.

Lékařská fakulta proto navyšuje počet přijatých studentů Všeobecného lékařství o 15 procent a nově nabízí jako jediná v ČR navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě, zaměřující se na oblast ochrany a podpory zdraví či prevenci nemocí. 

Fakulta zdravotnických věd reaguje na změny v legislativě týkající se nelékařských zdravotnických profesí a otevírá bakalářský studijní program Ergoterapie. Nově se uchazeči mohou hlásit také na bakalářské studium Pediatrické ošetřovatelství, které připravuje pro výkon povolání dětské sestry. „Jako první v Česku jsme otevřeli navazující magisterský program pro radiologické asistenty Zobrazovací technologie v radiodiagnostice. Zároveň jsme inovovali navazující magisterské studium pro fyzioterapeuty, jež nyní umožňuje získání specializované způsobilosti,“ uvedla Alena Cholinská, vedoucí tamního studijního oddělení.

Pedagogická fakulta nabízí nové studijní programy respektující nejmodernější trendy ve vzdělávání pedagogů v souladu se svým konceptem učitelského vzdělávání Učitel21. Zcela nově má v nabídce Muzikoterapii, inovovala Sociální pedagogiku či Speciální pedagogiku.

Filozofická fakulta otevře nový bakalářský program Vietnamská filologie s intenzivním jazykovým kurzem nebo kombinované navazující magisterské studium Ediční a nakladatelská praxe. Dále nabízí transformované studijní programy se specializací. „Jde například o Českou filologii se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích, Francouzskou filologii se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Polskou/Ruskou/Ukrajinskou filologii se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politickou komunikaci a politický marketing, Religionistiku či Mediální studia,“ sdělila Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení fakulty.

Cyrilometodějská teologická fakulta láká na nové bakalářské studium Náboženství se zaměřením na vzdělávání, které zájemce připraví k vykonávání činností katechety či pastoračního asistenta.

Přírodovědecká fakulta nově nabízí Přístrojovou a počítačovou fyziku a Mezinárodní rozvojová a environmentální studia. Aktuálně otevírá i kombinovatelné programy nesoucí přívlastek „pro vzdělávání“, které jsou určeny pro budoucí učitele.

Na potřeby pracovního trhu reaguje také právnická fakulta, která vylepšila skladbu a obsah předmětů v programech Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

Fakulta tělesné kultury připravuje bakalářský program Pedagogika volného času se zaměřením na sport.

Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů, na které lze podat do konce února přihlášku, najdou zájemci v katalogu programů či na uchazečských stránkách.

Zpět