Teze kandidátů Fakulty zdravotnických věd do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

úterý 12. květen 2020, 12:35

Zveřejnění tezí jednotlivých kandidátů z řad akademických pracovníků a studentů za Fakultu zdravotnických věd pro volby do AS UP na funkční období 2020–2023.

Volby se uskuteční v termínu od 19. – 25. 5. 2020.

Teze kandidátů:

Kandidáti z řad akademických pracovníků (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly pracoviště
Aláčová Gaul Petra, Mgr., Ph.D. Ústav fyzioterapie
Hrubá Renata, Mgr. Ústav porodní asistence
Kisvetrová Helena, doc. PhDr., Ph.D. Centrum vědy a výzkumu
Merz Lukáš, Mgr., Ph.D. Ústav společenských a humanitních věd
Šáteková Lenka, Mgr., Ph.D. Ústav ošetřovatelství

Kandidáti z řad studentů (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly pracoviště ročník
Balcárková Barbara Porodní asistence 1.
Fellner Simon Matěj Zdravotnický záchranář 1.
Kočišová Denisa Ošetřovatelství 2.
Kraiczová Monika Porodní asistence 1.
Marková Tereza Fyzioterapie 2.
Pavelková Markéta Ošetřovatelství 1.
Stejskalová Klára Ošetřovatelství 1.
Švábová Barbora Porodní asistence 1.
Tomanová Jitka, PhDr. et. Mgr., Ph.D. Doktorský studijní program Ošetřovatelství 1.

Těšíme se na Vaši účast ve volbách.
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
předseda DVK AS FZV UP

Zpět