Testování studentů FZV

Neděle 28. březen 2021, 19:42

S ohledem na zachování prezenční klinické a praktické výuky ve zdravotnických studijních programech a zachování individuálních konzultací na VŠ – viz Usnesení Vlády ČR č. 200 o přijetí krizového opatření, v kontextu realizace Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je realizováno povinné testování zaměstnanců ve veřejném sektoru a na základě dohody mezi FZV UP v Olomouci a FN Olomouc probíhá od 29. 3. 2021 testován studentů FZV na COVID-19. 

Na základě rozhodnutí děkana FZV UP v Olomouci se studenti FZV UP, kteří se účastní prezenční klinické a praktické výuky (cvičení v odborných předmětech) nebo individuálních konzultací v prostorách TÚ
a praxí na pracovištích FNOL, musí prokázat negativním testem na COVID-19, ne starším než 7 dní. Tato povinnost se nevztahuje na studenty, kteří nejeví žádné známky onemocnění COVID-19 a současně doloží, že prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 testu neuplynulo více než 90 dní nebo mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti COVID-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů.

Děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. inicioval ve spolupráci s ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. přípravu testování studentů,
na které se velmi podstatně podíleli náměstkyně nelékařských oborů a proděkanka FZV UP Ing. Andrea Drobiličová, personální náměstek Ing. Jaroslav Lhoťan a náměstek informačních technologií Ing. Antonín Hlavinka. Ve spolupráci všech zainteresovaných se podařil nastavit systém, který bude k dispozici studentům, aby mohli splnit požadavek průkaznosti negativního testu na COVID-19. Finanční náklady u studentů, jejichž zdravotní pojištění nekryje požadované testování, budou hrazeny FZV UP.

FZV UP v Olomouci a FNOL momentálně diskutují možnosti očkování studentů realizovaných zdravotnických studijních programů na FZV UP v Olomouci.

Uvedené aktivity jsou výsledkem vynikající spolupráce fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, která se konkrétně projevila také v reálné situaci současné epidemické situace a nouzového stavu. Vedení FZV vnímá vstřícnost FNOL nejen jako ocenění pracovního nasazení studentů fakulty na pracovištích fakultní nemocnice, ale i jako projev budování vzájemné součinnosti při vzdělávání budoucích zdravotnických profesionálů.

 

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Děkan

FZV UP v Olomouci

Zpět