Studentky FZV na cvičení AČR

pondělí 23. říjen 2017, 12:14

Ve dnech 06. – 08. 10. 2017 se studentky FZV UPOL Michaela Celetková, Anna Škařupová a Klára Michálková zúčastnily projektu Camp Peira LOAC 2017, který pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého, a to společně s Armádou ČR, Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, Univerzitou obrany, ČČK, Mezinárodním výborem červeného kříže (ICRC) a Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR Praha).  

Cílem unikátního cvičení, které je jedinečné v celé Evropě, bylo aktivní zapojení účastníků do všech situací, které mohou nastat v simulovaném uprchlickém táboře v době ozbrojeného konfliktu.  Scénáře připravili špičkoví odborníci a účastníci si procvičili reálné situace včetně součinnost s armádními jednotkami, ale i ICRC a UNHCR.

Naše studentky byly zapojeny do poskytování akutní zdravotnické péče v prostředí ozbrojeného konfliktu společně s příslušníky AČR. Mohly si vyzkoušet reálnou neodkladnou přednemocniční péči v prostředí uprchlického tábora po vypuknutí energetické krize, etnických nepokojů a zhroucení zásobování.

Všem třem studentkám velmi děkuji za jejich příkladnou reprezentaci fakulty a výdrž při fyzicky i psychicky náročném plnění úkolů.

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL. M.

 

Odkaz:https://sway.com/vd4LEOLrBUDp7GUy?ref=Link