Studenti fakulty zdravotnických věd mají na problémy svého zástupce

Jiří Kozel.
Foto: archiv JK
Středa 27. leden 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

S podněty, které se nemusejí vždy týkat jen výuky, se studenti fakulty zdravotnických věd mohou obracet na nově ustanoveného studentského zástupce. Ten je dalším článkem v komunikaci mezi studenty a vedením fakulty. Prvním zástupcem se stal Jiří Kozel, budoucí magistr v oblasti zobrazovacích technologií v radiodiagnostice.

Funkci studentského zástupce pro interní potřeby fakulty ustanovil Akademický senát FZV UP na svém zasedání v říjnu. Nejvhodnějšího kandidáta na tuto pozici pak v závěru roku vybrali členové Studentského spolku FZV UP.

„Role studentského zástupce spočívá ve zprostředkování studijních i nestudijních záležitostí ve vztahu k fakultě, které je třeba operativně a promptně řešit s vedením, tedy zejména otázky, které není nutné řešit přes akademický senát nebo přes evaluaci. Měl by umět oslovit odpovědné osoby a filtrovat podněty tak, aby byla zajištěna rychlá opatření, vysvětlení, případně náprava. O své činnosti bude senátory informovat,“ přiblížil předseda AS FZV UP Lukáš Merz.

Jiří Kozel bude funkci studentského zástupce zastávat do doby, než ukončí své studium navazujícího magisterského programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice. „Chtěl bych poděkovat kolegům ze Studentského spolku, že mě navrhli, a vedení fakulty, že se založením této funkce souhlasilo. Z mého pohledu je tato funkce užitečná, už jen z toho důvodu, že vytváří další efektivní komunikační kanál mezi studenty a vedením fakulty,“ uvedl.

„Prioritou je, aby studenti věděli, že se mají na koho obrátit, když se jim nedaří vyřešit některé problémy. Studentský zástupce zaručuje anonymitu a studentům dává prostor pro návrhy na zlepšení, které pak dál přednáší vedení fakulty. Mým osobním cílem je, aby studenti sami chtěli zlepšovat prostředí fakulty a nebáli se prosazovat změny, které by ještě více pozvedly úroveň studia,“ dodal Jiří Kozel s tím, že se chce mimo jiné zaměřit na problematiku evaluace výuky.

Nejen ustanovení studentského zástupce, ale i aktivity Studentského spolku FZV UP, jako je například probíhající Souboj fakult v darování krve, vítá děkan FZV Martin Procházka. „Jsem velmi rád, že se na fakultě podařilo konstituovat Studentský spolek a rozběhnout jeho činnost a že ve zvolení studentského zástupce získalo vedení fakulty cenného partnera. Přímý kontakt s názory studentů je nesmírně důležitý pro rozvoj fakulty a zkvalitňování výuky. Studentský zástupce je společně se senátory důležitou součástí širšího vedení fakulty, jejich názory bereme vždy vážně a snažíme se na něco co nejdříve a zodpovědně reagovat,“ řekl.

Své podněty mohou studenti FZV svému zástupci posílat na e-mail zastupcefzv@upol.cz.

Zpět