Řady akademické obce rozšířili studenti prvních ročníků fakulty zdravotnických věd

Imatrikulační akt tradičně provázel slib na fakultní insignie.
Fotogalerie: Velena Mazochová
úterý 11. září 2018, 12:20 – Text: Velena Mazochová

Slavnostní akademický ceremoniál spojený s přijetím na univerzitu už mají za sebou letošní „prváci“ fakulty zdravotnických věd. Příslušnost k akademické obci potvrdili složením imatrikulačního slibu při slavnostním aktu v aule právnické fakulty.

Nové studenty, přijaté do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na fakultě zdravotnických věd, přivítali v univerzitních prostorách děkan Jaroslav Vomáčka a proděkanky Zdeňka Mikšová a Radka Filipčíková. Pogratulovali jim k přijetí ke studiu a do nové životní etapy popřáli hodně úspěchů.

„Blahopřeji vám, udělali jste první krůček k tomu, abyste celé studium i úspěšně dokončili. Univerzita Palackého je výběrovou školou stejně jako naše fakulta. Pokud se vám podaří získat její diplom, a já pevně věřím, že to budete vy všichni, bude mít velkou hodnotu nejen u nás, ale i ve světě,“ uvedl děkan Jaroslav Vomáčka. Připomněl zároveň možnosti zahraničních studentských pobytů, které fakulta posluchačům nabízí v rámci svých dynamicky se rozvíjejících mezinárodních vztahů, i prostor pro zapojení do vědecko-výzkumné činnosti. „My pedagogové vám můžeme slíbit, že vás budeme učit podle nejlepších vědomostí a znalostí současného světa. Ti nejlepší z vás se budou moci podílet i na vědecko-výzkumných projektech, které se na naší fakultě v poslední době rozvíjejí a nabízejí spoustu zajímavých témat, kterých se můžete chopit,“ zdůraznil děkan.

Imatrikulační slib přečetla jménem svých nových spolužáků Hana Juřicová z Raškovic u Frýdku-Místku, která byla po absolvování střední zdravotnické školy přijata ke studiu oboru Všeobecná sestra. „Vybrala jsem si tento obor, abych měla větší rozhled pro svoji práci, a jsem moc ráda, že jsem se na fakultu dostala. Zatím se sice cítím trochu nejistě, ale myslím, že za týden či dva se do těch správných kolejí dostanu,“ ujistila Hana Juřicová.

Oficiální statut vysokoškolského studenta získal i Ondřej Válka z Ostravy, kterému se splnilo přání dostat se na obor Radiologický asistent. „Byla to cílená volba a na studium se moc těším. Zatím jsem jej trochu zanedbával a teď mám strašnou chuť. Doufám, že mi vydrží,“ dodal Ondřej Válka.

Do prvních ročníků fakulty zdravotnických věd letos nastoupí více než tři stovky nových posluchačů přijatých ke studiu v oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Ošetřovatelská péče v interních oborech a Intenzivní péče v porodní asistenci. „Největší zájem mají uchazeči tradičně o fyzioterapii, na kterou každoročně obdržíme přes pět set přihlášek. Nejvíce studentů přijímáme pro obor Všeobecná sestra, ke studiu tam nastupuje vždy kolem padesáti posluchačů,“ uvedla vedoucí studijního oddělení Alena Cholinská.

Zpět