Předsedou senátu FZV opět Lukáš Merz, chystá se volba děkana

Ilustrační foto: Martin Višňa
Pátek 9. duben 2021, 13:52 – Text: (vim)

Především seznamovací a volební bylo ustavující zasedání Akademického senátu FZV UP, jehož nové složení vzešlo z březnových online voleb. Staronovým předsedou senátu byl při jednání v tajném hlasování zvolen Lukáš Merz z Ústavu společenských a humanitních věd, první místopředsedkyní se stala Petra Gaul Aláčová z Ústavu klinické rehabilitace, druhou pak studentka fyzioterapie Ema Hrašková. Senátoři se zabývali ještě jednou volbou – čeká je výběr nového děkana, neboť Martin Procházka, který FZV vede od konce roku 2019, se 1. května ujme funkce rektora UP. „Tato fakulta vždycky bude mojí domovskou a doufám, že se sem zase budu moci vrátit. Výuka porodních asistentek je moje srdeční záležitost,“ řekl Martin Procházka, který se se senátory rozloučil a poděkoval jim za velmi dobrou spolupráci. O vyhlášení volby nového děkana senátoři FZV rozhodnou na zasedání v pátek 16. dubna. Než bude děkan zvolen, měl by fakultu vést současný proděkan pro vědu a výzkum a celoživotní vzdělávání Jiří Vévoda.

Zpět