Pravin Kumar Subbaraj z katedry biofyziky získal dvě ceny za unikátní výzkum kmitání hlasivek

Jan Švec, Ketaki Vasant Phadke, Pravin Kumar Subbaraj.
Foto: Šárka Chovancová
čtvrtek 12. červenec 2018, 14:00 – Text: Šárka Chovancová

Zlepšit diagnostiku poruch a nemocí lidského hlasu by mohl v budoucnu unikátní výzkum kmitání hlasivek, za který postdoktorand Pravin Kumar Subbaraj z Laboratoře pro výzkum hlasu Katedry biofyziky přírodovědecké fakulty získal na prestižní mezinárodní konferenci The Voice Foundation v americké Filadelfii jako první účastník v její historii zároveň hned dvě ceny. Na oceněném výzkumu kmitání hlasivek se kromě olomouckých vědců podíleli také odborníci z Hlasového centra Praha a Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR.

Podle vedoucího Laboratoře pro výzkum hlasu katedry biofyziky Jana Švece se Pravin Kumar Subbaraj při svém výzkumu zaměřil na průběh kmitání hlasivek. „Jeho úkolem bylo otestovat různé koeficienty, které by nám řekly něco více o tom, jak je poddajná sliznice hlasivek, která kmitá. Když totiž hlasivky kmitají špatně, tak to většinou znamená, že sliznice má nějaký problém. Velmi často je to zánět, ale může tam být také zjizvení či léze," uvedl Jan Švec.

Pravin Kumar Subbaraj se spolu s dalšími vědci zaměřil na takzvaný laterální vrchol kmitu hlasivek. „Čím ostřejší laterální vrchol je, tím je sliznice hlasivek poddajnější a hlas zdravější. Práce, za kterou Pravin Kumar Subbaraj dostal cenu, je právě o hodnocení slizničních vln a jejich laterálních vrcholů," podotkl Švec, podle kterého by se díky tomu mohla v budoucnu výrazně zpřesnit diagnostika poruch hlasivek.

Postdoktorand Pravin Kumar Subbaraj při svém výzkumu pracoval s obrazovými záznamy pořízenými lékaři videokymografickou kamerou, což je původní vynález Jana Švece. Speciální přístroj zaznamenává kmitání hlasivek a slouží k diagnóze hlasivkových onemocnění. K dispozici měl také počítačový program, který loni vytvořili, ve spolupráci s Katedrou biofyziky PřF UP a lékaři z Hlasového centra Praha, odborníci z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR v rámci společného projektu TAČR. Software v obrazovém záznamu automaticky detekuje pohyb hlasivek a umožňuje kvantifikovat případné poruchy kmitání hlasivkové sliznice.

Pravin Kumar Subbaraj ve Filadelfii získal Hamdanovu cenu určenou pro mezinárodního účastníka konference a zároveň obdržel Sataloffovu cenu, která se uděluje mladým vědcům. „Byl jsem velice překvapen, že jsem získal obě ceny. Byla to pro mě velice důležitá zkušenost, setkal jsem se s odborníky z celého světa a cen si velmi vážím," uvedl Pravin Kumar Subbaraj.

Tyto dvě ceny jsou další v řadě, které obdrželi od organizace The Voice Foundation členové Laboratoře pro výzkum hlasu Katedry biofyziky Přírodovědecké fakulty UP. V roce 2013 dostal Hamdanovu cenu bývalý doktorand Christian Herbst. V roce 2017 pak získala současná doktorandka Ketaki Vasant Phadke cenu za nejlepší poster, který vyhodnocoval přínos videokymografické metody pro diagnózu a léčbu hlasu.

Mezinárodní organizace The Voice Foundation se zabývá výzkumem hlasu a péčí o hlasivky. Na jejích odborných konferencích se každoročně setkávají lékaři, přírodovědci, inženýři, logopedi, hlasoví pedagogové i zpěváci z celého světa, aby společně diskutovali o nejnovějších trendech v tomto oboru.

Zpět