Poděkování studentům Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého

úterý 24. březen 2020, 11:50

Milé studentky a studenti,

současná mimořádná situace související s šířením nemoci COVID-19 přinesla potřebu pomoci poskytovatelům zdravotní péče ze strany studentů připravujících se na výkon povolání v nelékařských zdravotnických profesích – vás, studentů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci.

Na výzvu děkana FZV UP k pomoci FNOL, nemocnicím a dalším institucím zajišťujícím zdravotní nebo zdravotně sociální péči reagovali studenti napříč všemi studijními obory i ročníky. Bylo to potěšující, stejně jako odpovědný přístup všech studentů 3. ročníků oborů všeobecná sestra, zdravotnický záchranář a 1. a 2. roč. oboru ošetřovatelská péče v interních oborech, kteří se do 48 hodin přihlásili k plnění pracovní povinnosti vyplývající z usnesení vlády ČR č. 220 ze dne 15. března 2020.

K dnešnímu dni působí 32 studentů ve FNOL a další pak v nemocnicích, domovech pro seniory nebo v domácí péči v místech svého bydliště jako členové zdravotních týmů na různých pozicích nelékařských zdravotnických pracovníků nebo jako dobrovolníci. Tato činnost vám bude uznána jako plnění povinností praktické výuky a odborné praxe.  

Vedení FZV UP oceňuje vaše aktivity a medializuje váš příkladný přístup na webových stránkách FZV UP, v rozhlase i formou sdělení a rozhovorů v denním tisku a na sociálních sítích:

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/koronavirus-odberove-misto-testy-fnol-fakultni-nemocnice-olomouc-2020.html

https://www.fnol.cz/aktuality/odberove-misto-ve-fn-olomouc-je-jiz-v-provozu-dekujeme-vsem-jeho-pracovnikum?fbclid=IwAR3FXVn3QokCjt10JilMGmc3f2HboogiFPQrVqhkoKImQsx66kxQwtFjbsQ

https://www.facebook.com/fnolomouc/

Vážíme si vašeho přístupu i nasazení, které jsou dokladem toho, že velmi citlivě vnímáte morální rozměr svých budoucích profesí.

Jsme na vás hrdí.

Děkujeme za reprezentaci FZV UP v Olomouci, za pomoc pacientům a potřebným a přejeme hodně sil a pevné zdraví.   

V Olomouci dne 24. 3. 2020                       

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
děkan FZV UP

Zpět